FC Nitra hrozí konkurz, navrhuje to mesto Nitra

Klub nedlhuje peniaze iba radnici, ale aj ďalším.

Mesto Nitra a jeho dcérska spoločnosť Nitrianska investičná, s. r. o., podali na Okresnom súde v Nitre návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť dlžníka. Futbalový klub im dlhuje viac ako 288-tisíc eur.

„Verejne dostupné zdroje hovoria o ďalších záväzkoch. Finančnej správe SR dlží FC Nitra, a. s., 109 541, 84 eur, Sociálnej poisťovni 17 567,10 eur a dlh má aj voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Proti FC Nitra je aktuálne vedených štrnásť rôznych exekučných konaní, vrátane exekúcie na návrh mesta,“ informovala nitrianska radnica.

Ako ďalej uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek, z verejne dostupnej účtovnej závierky klubu zostavenej k 31. 12. 2021 navyše vyplýva, že FC Nitra má záporné vlastné imanie vo výške mínus 990 493 eur, eviduje záporný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške mínus 2 500 293 eur, má záväzky vo výške 1 530 357 eur a jeho majetok dosahuje výšku iba 569 470 eur. „Okrem uvedeného je všeobecne známe, že FC Nitra má viacero záväzkov voči svojim bývalým hráčom a funkcionárom,“ dodal.

Podľa zákona je právnická osoba platobne neschopná, ak nezaplatí 90 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.

„Je očividné, že toto je aj prípad FC Nitra,“ vysvetlil Holúbek. „Okrem dlhov voči mestu Nitra a Nitrianskej investičnej má FC Nitra celý rad ďalších dlhov, s ktorých úhradou je viac ako 90 dní po lehote splatnosti, a ktoré sú predmetom exekúcií. Navyše, účtovná závierka klubu deklaruje záporné vlastné imanie. Vzhľadom na uvedené možno predpokladať platobnú neschopnosť futbalového klubu FC Nitra.“

Viacerým pohľadávkam voči mestu Nitra čoskoro uplynie štvorročná lehota, čo by znamenalo ich premlčanie.

„Keďže mesto Nitra sa mieni správať ako dobrý hospodár a nechce dopustiť prepadnutie finančných prostriedkov, podalo z vyššie uvedených dôvodov spolu s Nitrianskou investičnou návrh na vyhlásenie konkurzu na FC Nitra,“ uzavrela radnica.

Televízia Nitrička

Forgot Password