Budúcnosť mladých nitrianskych futbalistov je ohrozená, tvrdí FC Nitra. Mesto má iný názor

FC Nitra sa verejnosti a vedeniu mesta prihovorilo videom na sociálnych sieťach. Futbalovej akadémii podľa FC hrozí zánik, mesto vyjadrenia považuje za zavádzajúce.

foto ilustračá: pixabay.com

„Akadémii FC NITRA hrozí zánik, ak nesplní finančné kritéria vo výške cca 100 tisíc EUR. Mesto Nitra ignoruje všetky naše žiadosti o pomoc a namiesto toho rokuje o nájomnej zmluve pre futbalový klub zo Serede,“ tvrdí Klub FC Nitra.

Futbalová akadémia FC Nitra bola založená v roku 2005 ako prvá svojho druhu na Slovensku. Klub ako cieľ akadémie uvádza hlavne budovanie kvalitnej mládežníckej základne a zapracovávanie mladých futbalových talentov do seniorských mužstiev.

Klub vo videu tiež apeluje na vedenie mesta Nitry. Vyjadrenie svojej nespokojnosti nazvali miniprotestom s cieľom pomôcť zachrániť Futbalovú akadémiu, splniť finančné kritéria a získať licenciu na roky 2022 a 2023. „Aby sme mohli hrať prvú ligu a priniesť mestu Nitra nové futbalové talenty, ktoré nám vyrastajú v akadémii. Ale bez podpory mesta to nepôjde,“ tvrdí člen dozornej rady FC Nitra Milan Lenčéš.

Problémom je nevydokladovaná faktúra z predchádzajúceho obdobia.

Takýto dôvod podľa FC uvádza nitrianska radnica. Má ísť o nevydokladovanú dotáciu z mesta v sume 72 tisíc eur. „Preto nedostávame žiadne dotácie, dokým ju nevydokladujeme,“ vysvetľuje FC. Dotácia sa údajne týka roku 2019, kedy boli štatutármi klubu iní ľudia, preto ju FC nevie vydokladovať. „Ťahá sa to s nami a doplácame na chyby bývalého vedenia. Nechceme vyplakávať. Postavíme sa k tomu čelom, ale žiadame o pomoc od mesta,“ doplnil Milan Lenčéš.

foto ilustračná (pixabay.com)

Mesto video považuje za zavádzajúce, akadémii sa vraj snaží dlhodobo pomôcť. Problémom je paradoxne samotný klub.

„Súkromný futbalový klub FC Nitra je spleťou neprehľadných majetkových pomerov, zlého manažmentu a netransparentných finančných tokov,“ poznamenal magistrát, podľa ktorého sa klub vo video vyjadrení pokúsil preniesť zodpovednosť za nespôsobilé vedenie vlastnej súkromnej firmy na samosprávu.

Na udeľovanie dotácií slúžia jasné a prehľadné pravidlá. Radnica zdôrazňuje, že musí existovať aspoň elementárna dôvera medzi oboma zmluvnými stranami a záruka, že peniaze pôjdu tam, kam majú. „Neprehľadné majetkové pomery klubu FC Nitra, netransparentné presuny peňazí a existujúce dlžoby voči hráčom a funkcionárom robia z FC Nitra v očiach zástupcov radnice nedôveryhodného partnera. Je tu zásadná a neprekonateľná pochybnosť, či by tieto prostriedky boli využité účelne a zmysluplne,“ uvádza magistrát.

Mesto uvádza, že s predstaviteľmi klubu a rodičmi detí pôsobiacich v akadémii rokuje a možností, ako zachrániť budúcnosť 300 mladých futbalistov je viac.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password