Fakulta nitrianskej univerzity mení a rozširuje názov

Zmena vychádza z aktuálneho stavu na trhu práce a študijnej ponuky fakulty.

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) mení názov, Od 1. januára 2022 ju poznáme pod názvom Fakulta prírodných vied a informatiky (FPVaI). Univerzita sa domnieva, že fakulta má s novým názvom väčší poteciál osloviť a zaujať budúcich študentov nielen v nitrianskom regióne.

„Zmena názvu by podľa očakávaní mohla zvýšiť možnosti zapojenia Fakulty prírodných vied a informatiky UKF do projektov na medzinárodnej úrovni a vytvoriť priestor pre intenzívnejšiu spoluprácu so zamestnávateľmi v regióne,“ uvádza FPVaI.

Dekan fakulta František Petrovič verí, že rozšírený názvo lepšie reflektuje aktuálne trendy na trhu práce, zviditeľní študijné programy fakulty,
zdôrazní úzke prepojenie prírodných vied a informatiky a zároveň upriami pozornosť širšej verejnosti na moderné študijné programy univerzity.

Názvo bol zmenený na základe súhlasného stanoviska Akademického senátu Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Akademického senátu UKF v Nitre a následného súhlasu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

foto: Oddelenie médií UKF

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password