Desaťročie trvajúci súdny spor mesta s LL Real Invest sa končí

Takmer desaťročie trvajúci súdny spor medzi mestom Nitra a vlastníkom bývalého Domu opatrovateľskej služby na Hollého ulici v Nitre LL Real Invest sa končí.

Foto: archív TV Nitrička

O sporoch mesta Nitry a spoločnosti LL Real Invest súvisiacich s chátrajúcou budovou na Hollého ulici sme písali v lete. Mestskému parlamentu bola vtedy predložená informatívna správa o dohode k mimosúdnemu urovnaniu sporov. Písalo sa v nej tiež, že súčasný stav budovy dlhodobo ohrozuje mestský a súkromný majetok aj bezpečnosť okoloidúcich

Obe strany podpísali vo štvrtok (24. 11.) dohodu o urovnaní, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Súdny spor sa tak skončí zmierom a žaloby budú stiahnuté. Problémy s opatrovateľským domom na Hollého sa začali ešte v roku 2009.

Stavebná firma sa zaviazala na Krčméryho ulici postaviť domov pre seniorov, ktorý mala neskôr vymeniť s mestom Nitra za budovu na Hollého ulici.

Bytový dom Senior bol postavený a odovzdaný do užívania v roku 2011. K zámene stavieb však nedošlo. Firma od zmluvy odstúpila a odvtedy sa vliekla séria viacerých súdnych sporov.

Ukončenie sporov znamená, že mesto oficiálne nadobudne do majetku bytový dom Senior na Krčméryho a stavebná firma bude mať na liste vlastníctva zapísanú budovu na Hollého.

Na aké účely bude bývalý dom opatrovateľskej služby slúžiť, je zatiaľ otázne, jeho majiteľ zvažuje viacero možností.

Televízia Nitrička

Forgot Password