Spory o chátrajúcu budovu na Hollého ulici spejú k dohode

Verejnosti známa chátrajúca budova na Hollého ulici v Nitre, ktorá je predmetom súdnych sporov, by už nemusela hyzdiť okolie a spôsobovať potenciálne nebezpečenstvo. Sporné strany rokovali o urovnaní.

foto: archív TV Nitrička

Bývalý dom opatrovateľskej služby (DOS) je už roky prázdny a od istého času aj nebezpečný pre okoloidúcich. Z budovy opadáva omietka a vypadávajú rozbité sklá z okien.

O vlastníctve budovy, teda aj zodpovednosti za ňu, sa však vedú dlhoročné spory.

Ide o spory medzi mestom Nitra a súkromnou spoločnosťou LL Real Invest, s. r. o. Siahajú do roku 2009, kedy obe strany uzavreli zmluvu o budúcej zámennej zmluve. V novembri 2011 napokon zámennú zmluvu uzavreli.

Jej predmetom bola zámena nehnuteľností: novovybudovaného bytového domu Senior na Kalvárii, ktorý malo nadobudnúť mesto Nitra a LL Real Invest mala dostať DOS na Hollého. „Z katastra bolo mestu doručené odstúpenie od tejto zámeny a prerušené konanie, a odvtedy sa vedú súdne spory medzi spoločnosťou LL Real Invest a mestom Nitra,“ uviedla na zasadnutí júnového mestského zastupiteľstva Margaréta Némová, vedúca odboru majetku mestského úradu.

Spoločnosť od zmluvy odstúpila, lebo nedostala požadovaný doplatok.

Hovorca mesta Nitry Tomáš Holúbek sa minulý rok, keď muselo mesto z dôvodu bezpečnosti objekt oplotiť, pre TV Nitričku vyjadril, že Najvyšší súd potvrdil neprávoplatnosť odstúpenia od zmluvy. To znamená, že vlastníkom budovy mala byť stále súkromná spoločnosť. „Mesto preto požiadalo o zápis uvedenej skutočnosti do katastra, no firma nesúhlasila,“ dodal Holúbek.

V katastre zostalo ako majiteľ uvedené mesto Nitra. Keď sme sa na budovu dávnejšie pýtali, hovorca nám vysvetlil, že LL Real Invest sa stane vlastníkom až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Mesto vzhľadom na súdne rozhodnutia očakávalo, že k vkladu príde.

Radnica nie raz žiadala súkromnú firmu, aby vykonala na budove bezpečnostné opatrenia. Odozvu vraj nedostala, preto ich urobila vo vlastnej réžii. Keďže mesto je vlastníkom okolitého chodníka, rozhodlo sa objekt aspoň oplotiť, vysvetlil Erik Král, predseda výboru mestskej časti Staré Mesto.

V bytovom dome Senior na Krčméryho ulici sú ubytovaní starší občania, ktorí boli presťahovaní z DOS Hollého.

Podľa vedúcej odboru majetku: „Je v záujme mesta, aby tieto súdne spory boli už konečne ukončené a mesto Nitra sa stalo vlastníkom bytového domu Senior, ktorý je postavený na pozemkoch vo vlastníctve mesta a zároveň, aby o chátrajúcu budovu DOS Hollého, ktorého vlastníkom sa má stať spoločnosť LL Real Invest, sa na základe tejto zámennej zmluvy začal starať budúci vlastník.“

Mestskému parlamentu bola predložená informatívna správa o dohode k mimosúdnemu urovnaniu sporov.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Tie sú, respektíve boli vedené na Okresnom a Krajskom súde. Tri sú ukončené, dva stále prebiehajú. Na základe viacerých rokovaní medzi spornými stranami bol mestu doručený návrh na urovnanie súdnych sporov. Dohoda o urovnaní bola vypracovaná advokátskou kanceláriou.

Na súdnych trovách by sa polovičnou čiastkou podieľali obe strany sumou 10 947,48 eur plus DPH.

Poslanec za Staré Mesto Ján Vančo vyjadril nádej, že mestu sa podarí získať dom na Kalvárii, spor sa konečne urovná a dom na Hollého ulici, ktorý „robí veľkú šarapatu“, sa dostane do takého stavu, aby bol hodný centra mesta. Podobne sa vyjadril primátor Nitry Marek Hattas. Dodal, že na riešení situácie sa podieľali interní aj externí právnici.

foto ilustračná: pixabay.com

Dohoda o urovnaní má viesť k začatiu prác na rekonštrukcii chátrajúcej budovy, „ktorá svojim stavom dlhodobo ohrozuje mestský a súkromný majetok, ako aj bezpečnosť, život a zdravie obyvateľov mesta,“ uvádza sa v materiáli k bodu zasadnutia.

Odbor majetku odporučil dohodu uzavrieť aj z dôvodu hospodárnosti, pretože trovy konania môžu v prípade predlžovania situácie narastať. Zastupiteľstvo financie súvisiace s urovnaním schválilo. Odbor ekonomiky a rozpočtu má teda potrebné finančné prostriedky zapracovať do návrhu rozpočtových opatrení na rok 2022.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password