Deň bielej palice chce upozorniť na prítomnosť nevidiacich v doprave

Priechody pre chodcov sú dnes pod dohľadom polície.

Pri príležitosti Svetového dňa bielej palice organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru dopravno-preventívnu akciu Deň bielej palice.

Dopravno-preventívna akcia je zameraná na kontrolu dodržiavania povinností vodičov motorových vozidiel voči chodcom.

„Cieľom 13. ročníka našej spoločnej aktivity je upriamiť pozornosť širokej verejnosti, no najmä vodičov, na chodcov s bielou palicou, a tým zvyšovať ich bezpečnosť v cestnej premávke. Zároveň chceme upozorniť na význam bielej palice v živote človek so zrakovým postihnutím, a zvýšiť tak počet aktívnych a hrdých užívateľov tejto nesmierne dôležitej pomôcky, ktorú zatiaľ žiadna technologická novinka neprekonala,“ hovorí Branislav Mamojka, predseda ÚNSS.

Čo by mal urobiť vodič, ak na priechode zbadá človeka s bielou palicou?

  1. Ak chce nevidiaci alebo slabozraký chodec prejsť cez cestu, dáva signál tým, že bielu palicu zodvihne vodorovne pred seba.
  2. Palicu dvíha maximálne do výšky pása a takto ju podrží niekoľko sekúnd.
  3. Rešpektujúci vodič zareaguje zastavením a trpezlivo počká, kým daný človek prejde.
  4. Akékoľvek trúbenie či blikanie svetlami na človeka so zrakovým postihnutím nie je vhodné.

Televízia Nitrička

Forgot Password