Cena NSK čaká na svojich nominantov

Nitriansky kraj hľadá osobnosti, ktorým udelí ocenenie za prínos k rozvoju regiónu.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) aj tento rok vydáva otvorenú výzvu, prostredníctvom ktorej sa hľadajú významní jednotlivci z Nitry a celého regiónu. Práve im bude po ich zvolení udelená cena NSK. Úrad sa s výzvou obrátil aj na verejnosť. Pokiaľ poznáte niekoho, kto sa svojimi skutkami zaslúžil o toto ocenenie, svoje návrhy môžete predkladať na odbor kultúry a športu do 31. decembra tohto roku.

rokovanie NSK

Cena NSK sa pravidelne – raz za rok – udeľuje osobám, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju kraja, obohatili ľudské poznanie o svoje tvorivé činy, zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta alebo vytvorili niečo, čo bude pozitívne ovplyvňovať nasledujúce generácie. Nominanti nemusia mať len Slovenské občianstvo.

Zdroj: NSK

„Cenu možno udeliť občanom SR i cudzím štátnym príslušníkom,“ informoval TASR Úrad NSK.

Kandidát na udelenie Ceny NSK musí spĺňať dané kritéria – musí byť významnou osobnosťou vo svojom odbore, všeobecne rešpektovanou autoritou alebo výrazným typom s dlhodobým podielom na rozvoji a pozitívnej prezentácii regiónu.

Na kandidátke je tiež nutné vysvetliť, čím nominant prispel k rozvoju svojho mesta a oblasti, ktorej sa venuje. „Návrhy na udelenie ocenenia musia spĺňať podmienky stanovené v príslušnom všeobecne záväznom nariadení. Musia obsahovať meno a priezvisko navrhovanej osoby, charakteristiku jej zásluh, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou,“ informuje vo výzve NSK.

Televízia Nitrička

Forgot Password