Častou príčinou požiarov v Nitre bolo úmyselné zapálenie. Najväčšie škody spôsobili v Párovských Hájoch a Šuranoch

Hasiči zhodnotili rok 2020. V Nitre najviac požiarov zaznamenali v Starom meste. S ohňom v Šuranoch bojovali tri dni.

V roku 2020 bolo v Nitre zaznamenaných 101 požiarov

V porovnaní s rokom 2019 ich bolo o 11 menej. Škody spôsobené požiarmi minulý rok dosiahli celkovo 422 895 €. Dobrou správou je, že nikto pri nich neprišiel o život, zranené boli dve osoby.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bolo úmyselné zapálanie.

„Najviac požiarov vzniklo v mesiaci júl (16), v mesiaci marec (14) a v mesiaci apríl (13). Najmenej požiarov bolo v mesiaci január (3). Na zvýšenej požiarovosti počas mesiaca júl mali značný podiel požiare spôsobené úmyselným zapálením neznámou osobou,“ informovalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre prostredníctvom informatívnej správy, ktorá bola predložená mestskému zastupiteľstvu. Úmyselné zapálenie neznámou osobou bolo evidované v 50 prípadoch, v 9 prípadoch požiar súvisel s fajčením, v 7 prípadoch nebol dôvod zistení. Medzi dôvodmi požiarov sa ale nachádza aj nesprávna manipulácia s predmetmi alebo napríklad technické poruchy.

Pri júnovom požiari hali v Párovských Hájoch uhynulo približne 6 tisíc kusov hydiny (zdroj: FB Prezídium HaZZ/Polícia SR – Nitriansky kraj)

V porovnaní s inými rokmi počet požiarov výrazne nestúpol ani neklesol, pohybuje sa okolo počtu 100 požiarov za rok.

Najväčší počet požiarov bol zaznamenaný v mestskej časti Staré mesto (38), na Klokočine došlo k 14 požiarom a na Čermáni k 13. Najmenej incidentov zazanemali na Kyneku (0), v Janíkovciach (1) a na Chrenovej (1). Výrazné škody oheň spôsobil v Párovských Hájoch, išlo o sumu 220 tisíc €.

Požiar v Šuranoch spôsobil finančné škody v sume 2 milióny eur

Čo sa týka Nitrianskeho kraja, podľa Správy o činnosti Hasičského a záchranného zboru SR za rok 2020 patrí k trojici požiarov s najvyššími finančnými škodami zásah v Šuranoch v okrese Nové Zámky. Došlo k nemu 27. januára v hale na zhodnocovanie odpadu. Profesionálni aj dobrovoľní hasiči s ohňom bojovali tri dni. Pneumatiky, ktoré boli v areáli uskladnené, požiarnici presúvali na iné miesto, kde ich zalievali. Spočiatku sa hovorilo o škodách vo výške 200 tisíc €, neskôr sa vyšplhali na sumu 2 milióny €.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password