Budúci rok bude mesto hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Celková výška príjmov a výdavkov v roku 2021 dosiahne 88 353 260 eur.

Rozpočet na rok 2021 poslanci schválili na poslednom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. V príjmovej časti sa počíta s daňou z príjmov fyzických osôb aj so schváleným 9-miliónovým úverom a kontokorentným úverom vo výške 4 236 600 eur. Súčasťou rozpočtu je aj návrh na roky 2022 a 2023, kde sa počíta so sumou 76 712 280 eur a 79 041 720 eur.

Dotácie nie sú súčasťou rozpočtu. Rozhodne sa o nich na januárovom zastupiteľstve.

„Významnou položkou príjmovej časti rozpočtu je daň z príjmov fyzických osôb. Ide o čiastku nižšiu ako minulý rok, čo je spôsobené súčasnou  pandémiou koronavírusu. Výdavky sú transparentné, okrem investičných a majetkových akcií pôjdu do sociálnej oblasti, športu, kultúry… Rozpočet sme nastavili konzervatívne, aby sme mohli počas roka flexibilne reagovať na aktuálnu situáciu, ktorá sa bude v našej ekonomike diať,“ uviedol primátor Nitry Marek Hattas, ktorý je rád, že sa v aktuálnom rozpočte našli prostriedky aj pre organizácie, ktoré mesto dlhodobo podporuje, ako napríklad OZ STORM, hospic, útulok pre bezdomovcov či diecézna charita.

V rozpočte je na rekonštrukciu škôl vyčlenený 1 297 640 eur. Je to približne o milión eur viac ako po minulé roky.

„Dofinancované budú v plnej výške všetky  mestské aj súkromné  základné školy. Napriek nižšiemu rozpočtu sme schválili finančné prostriedky nielen na výsadbu, ale aj na údržbu zelene vo výške 814 000 eur,“ doplnil Daniel Balko, zástupca primátora.   

Po prvýkrát sa v rozpočte objavila aj položka na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov, myslelo sa i na výsadbu a dobudovanie detských ihrísk. „V posledných rokoch zaznamenávame značný problém s rôznymi premnoženými živočíchmi v meste, či už hlodavcami, holubmi, alebo rôznymi škodcami drevín. Preto bola navýšená i položka na reguláciu živočíchov v meste. Verím, že navýšenie týchto položiek prispeje k zlepšeniu životného prostredia obyvateľov mesta,“ vysvetlila poslankyňa Jarmila Kráľová.

Anna Laurinec Šmehilová zas ocenila schválené finančné prostriedky na sociálnu oblasť, aj keď je táto suma nižšia ako v roku 2020. Podľa nej je v rámci zvyšovania kvality služieb potrebné urobiť viacero zmien, napríklad výťah v zariadení pre seniorov, debarierizáciu kúpeľní a iné nevyhnutnosti. „Nejde o veľké finančné položky a dúfam, že sa pokryjú z úspor po vyúčtovaní záverečného účtu mesta, prípadne z rezervného fondu,“ uzavrela poslankyňa.

Foto: ilustračné/unsplash.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password