Bubnovačka alebo aby bolo deti lepšie počuť

Po celom Slovensku bubnovalo v rovnaký čas viac ako 23 000 tisíc detí. Organizátori tým chceli poukázať na dôležitosť prevencie násilia páchaného na deťoch.

Bubnovačku po prvýkrát zorganizovalo Centrum Slniečko, odvtedy sa k tejto myšlienke každoročne pripájajú aj ostatné slovenské mestá. „Na celom Slovensku chceme upozorniť, že je dôležitá prevencia násilia. Často sa vyskytuje medzi deťmi, aj medzi nami. Deti nič iné nerobia, iba kopírujú naše správanie, preto si myslím, že je naozaj čas, sa kompletne a systematicky venovať prevencii,“ hovorí Mariana Kováčová, zakladateľka a riaditeľka Centrum Slniečko, n.o.

Podľa kompetentných počet týraných a zneužívaných detí stále pribúda. Oficiálne štatistiky pritom zachytávajú iba zlomok zo skutočného množstva prípadov.

Hovorí sa, že týrané a zneužívané sú iba deti, ktoré sú neviditeľné a ktoré nikto nepočuje. Práve bubnovačkou chcú organizátori vyjadriť, že ak budeme deťom načúvať, budeme im aj rozumieť a včas zachytíme signály, pokiaľ sa im ubližuje alebo sú týrané.

Do bubnovačky sa zapojilo tento rok vyše 270 materských, základných a stredných škôl. Bubnovalo sa v triedach, telocvičniach, ale aj v uliciach a na námestiach.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password