Regionálny úrad verejného zdravotníctva sa obáva následkov zvýšenej mobility po otvorení škôl

Opätovné otváranie škôl v ostatných dňoch sprevádzalo množstvo nejasností. Isté je iba to, že rozhodnutie je na zriaďovateľoch škôl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre (RÚVZ) obnovenie prezenčného vyučovania neodporučil.

základnná škola, trieda

Podľa RÚVZ sú výnimkou škôlky, špeciálne škôly či školské kluby, ktoré by mali byť otvorené len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo tých rodičov, ktorí zabezpečujú chod hospodárskeho a verejného života. Obnovenie prezenčného vyučovania nepovažuje za dobrý nápad, ne/otvorenie však môže iba odporúčať, konečné rozhodnutie je na zriaďovateľoch.

Situácia v bordovom Nitrianskom okrese je teraz stabilizovaná, ale epidémia je stále v raste, nie na ústupe.

Tak objasnil RÚVZ svoj postoj na Bezpečnostnej rade okresu Nitra. Podľa úradu, ak sa už školy otvoria, majú byť len pre deti, ktorých rodičia nemôžu pracovať prezenčne.

Nitra vníma riziko, ale nechce deťom upierať vzdelávanie

Na jednej strane je riziko nákazy, na druhej strane duševný stav detí, rodičov a učiteľov. Podmienkou nástupu žiaka je, aby zákonný zástupca predložil potvrdenie o negatívnom výsledku testu nie staršom ako 7 dní a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

RÚVZ sa obáva následkov zvýšenej mobility

„Dáta od operátorov potvrdili vysokú mieru mobility obyvateľov SR,“ uvádza sa v uznesení Bezpečnostnej rady okresu Nitra. Od 8. 2., teda od zavedenia Covid automatu, postupne dochádza k zhoršovaniu epidemických indikátorov. Stúpa počet hospitalizovaných aj úmrtí na, resp. s Covidom. Pribúdajú okresy zaradené do vyšších stupňov varovania a naďalej zostáva značné premorenie britským variantom koronavírusu. V 2. polovici februára bol potvrdený v 72 % z 2384 vzoriek z pozitívych PCR testov.

Foto: Pixabay.com

Vráble otvorili 1. stupeň základnej školy aj škôlku. Umelecká škola zostáva zatvorená

Základná umelecká škola I. Godina aj po 8. marci pokračuje v dištančnom vyučovaní. „Berúc do úvahy organizáciu výučby, štruktúru prihlásených žiakov, ktorí na vyučovanie dochádzajú z viacerých obcí a okresov, s ohľadom na umiestnenie školy v budove mestského úradu, krízový štáb v záujme ochrany zdravia a nezvyšovania mobility rozhodol, že vyučovanie tu bude i naďalej zabezpečované dištančnou formou, konštatovalo sa v uznesení krízového štábu Vrábeľ.

Vo zvyšku okresu sa rozhodnutia rôznia

Viacerí zriaďovatelia školských zariadení v obciach Nitrianskeho okresu sa rozhodli riadiť odporúčaním RÚVZ, ktoré bolo predložené Bezpečnostnej rade okresu.

foto ilustračné (pixabay.com)

V Žiranoch materskú školu ani 1. stupeň základnej školy neotvorili.

„Oznamujeme Vám, že od 8. 3. 2021 naďalej pokračuje vyučovanie žiakov v dištančnej forme vzdelávania,“ informovala škola na sociálnej sieti. Rozhodli sa tak na základe odporúčania RÚVZ. Rovnako základnú školu pre všetky deti prvého stupňa neotvorili ani v obciach Branč či Lehota. Do školy od 8. 3. stále chodia z 1. stupňa iba deti rodičov, ktorí nepracujú z domu, alebo tie deti, ktorým podmienky neumožňujú dištančné vzdelávanie. Podobne je to v obci Cabaj-Čápor, v Čakajovciach je tiež stále obmedzené vyučovanie v škôlke aj škole.

V školskom autobuse budú sedieť podľa zasadacích poriadkov.

Prezenčnej výučby sa v Jelenci môžu zúčastňovať všetci žiaci 1. stupňa. Ale tie deti, ktoré cestujú školským autobusom, musia odovzdať čestné vyhlásenie rodiča aj s prílohou už pri vstupe do vozidla. „V záujme väčšej ochrany zdravia majú žiaci vyhradené vlastné miesto v autobuse podľa zasadacích poriadkov,“ informovala základná škola.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password