Nitra otvorí prvý stupeň základných škôl

Mesto Nitra obnoví prezenčné vzdelávania na prvom stupni základných škôl a na prvom stupni Základnej umeleckej školy J. Rosinského. Školy budú otvorené od pondelka 8. marca 2021 pre všetky deti.

O obnovení výučby rozhodol mestský krízový štáb na základe rozhodnutia ministra školstva a v zmysle Covid automatu. Mesto Nitra obnoví výučbu pre všetky deti, nielen pre deti rodičov, ktorí musia byť osobne v práci či pre žiakov, ktorí nemajú podmienky na online vzdelávanie. „Od riaditeľov škôl zaznel jednoznačný názor, že sprístupnením vzdelávania len pre určitú skupinu žiakov by sme zamedzili prístup k rovnocennému vzdelávaniu zvyšným deťom. Učitelia by totiž svoje kapacity venovali prezenčnej výučbe a nebolo by možné pokryť výučby dištančnú,“ uviedla vedúca Odboru školstva na Mestskom úrade v Nitre Mária Orságová.

Materské školy v meste Nitra sú otvorené od prvého marcového týždňa a bude tomu tak aj po ôsmom marci.

Podľa viceprimátora Nitry Miloslava Špotáka otázka otvárania základných a materských škôl nemá dobré riešenie. „Na jednej strane je tu objektívne riziko nákazy koronavírusom, na druhej strane je ohrozené duševné zdravie rodičov, učiteľov a hlavne detí. Dlhé mesiace dištančnej výučby si už dnes vyberajú svoju daň na psychike mnohých ľudí. Pevne verím, že pozitíva otvorenia škôl a škôlok prevážia,“ uviedol viceprimátor Špoták. 

Do dvadsiatichôsmich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra nastúpilo tento týždeň 1031 z celkového počtu 2566 detí. Budúci týždeň, po skončení jarných prázdnin, počíta radnica so záujmom presahujúcim polovicu zapísaných detí. 

Foto: ilustračná

Televízia Nitrička

Forgot Password