Autobusy MHD v Nitre starnú. Prepravca hľadá prechodné riešenie

Nedostatok autobusov cítiť stále viac. Prepravca sa chystá situáciu riešiť vozidlami z iných prevádzok.

Kritický nedostatok vozidiel v Nitre znamená vážny problém. Pri plnom režime prevádzky počas školského roka dokonca hrozí nevypravenie niektorých spojov. Dopravca tak po dohode s mestom vozidlový park mestskej hromadnej dopravy čoskoro rozšíri o niekoľko jazdených autobusov.

„Obnova vozidlového parku naposledy prebehla v roku 2013, odvtedy nebol pre MHD Nitra zakúpený žiadny nový autobus,“ uvádza Arriva Nitra.

Aktuálna situácia vyplýva z dodatku k zmluve medzi radnicou a dopravcom. Cieľom úpravy bolo znížiť výšku doplatku mesta na výkony MHD a zároveň prihliadala na blížiaci sa termín konca zmluvy s dopravcom v máji 2017. Pôvodná zmluva však bola dvakrát predĺžená. Najskôr do konca roka 2019 a neskôr, po zrušenej verejnej súťaži na nového prevádzkovateľa dopravy, do konca roka 2021. Nitrianska MHD teda aktuálne funguje nezmenená v tzv. prechodnom režime. „Vzhľadom na končiaci kontrakt je zrejmé, že nákup nových vozidiel až do vyhodnotenia novej súťaže, z ktorej vzíde dopravca na roky 2022 – 2031, už neprebehne,“ konštatuje prepravca.

Vek vozidlového parku bez prebiehajúcej obnovy z roka na rok rastie. Aktuálne dosahuje nevyhovujúcich 13 rokov.

Najstarší autobus denne nasadzovaný na linky má pritom až 20 rokov. Situácia podľa prepravcu nie je ideálna ani v prípade ostatných starnúcich vozidiel: „Nároky na opravy sa zvyšujú, technické poruchy sa objavujú častejšie ako v minulosti a pre zvýšený počet vozidiel odstavených pre rôzne poruchy sa zvyšuje potreba prevádzkovej rezervy.“  Problematická je tiež skutočnosť, že skutočný počet autobusov v uplynulých rokoch klesal, pretože viaceré vozidlá boli pre nevyhovujúci technický stav vyradené bez náhrady.

Prepravca hľadal vozidlá, ktoré by si mohol prenajať, to sa však nepodarilo. Do prevádzky budú teda zaradené autobusy z iných podnikov Arriva na Slovensku.

Ide konkrétne o osem autobusov, jeden z roku 2004, šesť z roku 2006 a najnovší Solaris Urbino 15 III LE s rokom výroby 2015. „Pokiaľ nedôjde k zvyšovaniu rozsahu výkonov MHD, s týmito vozidlami by mal súčasný dopravca dojazdiť až do konca roka 2021,“ deklaruje Arriva Nitra.

V podmienkach novej súťaže na prevádzkovateľa MHD v rokoch 2022 – 2031 sa podľa súčasného prepravcu očakáva definícia nových štandardov, ktoré budú musieť autobusy spĺňať a podľa ktorých jednotliví uchádzači pripravia svoje ponuky. Vzhľadom na doteraz známe skutočnosti sa dá očakávať, že v roku 2022 dôjde v Nitre k rozsiahlej výmene súčasných autobusov za nové.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password