Aké je to stať sa na jeden deň knihovníkom? Počas Týždňa slovenských knižníc ste si to mohli vyskúšať

23. ročník Týždňa slovenských knižníc sa niesol pod názvom Zelená knižnica. V Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre si v rámci podujatia pripravili pre návštevníkov viacero sprievodných podujatí. Napríklad ste sa mohli na jeden deň stať knihovníkom.

Svoje vedomosti a zručnosti knihovníčky odovzdávali všetkým návštevníkom, ktorí o to mali záujem. „Učili sme sa predovšetkým pri vstupe do knižnice, čo sa robí. Ide sa ku knižnému pultu, kde sa knihy vrátia, čo s nimi robíme, ako sa odčítajú. Mohli si to všetko prakticky vyskúšať,“ priblížila knihovníčka Zuzana Miháliková.

Návštevníci si mali možnosť vytvoriť čitateľský preukaz, baliť knihy či pečiatkovať časopisy.

Deti i mládež si vyskúšali aktivity, ktoré sú na dennom poriadku knižnice, no i také, ktoré ich mali pobaviť a zaujať. Inšpiráciu získali z činnosti iných knižníc. O podujatie bol veľký záujem a knižnica evidovala návštevníkov v rozmedzí od 12 do 20 rokov.

Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie knižnice a jej činnosti.

Viac sa dozviete v reportáži TV Nitrička https://tvnitricka.sk/knihovnikom-na-jeden-den/

Televízia Nitrička

Forgot Password