Zážitkové vyučovanie v Nitre

Učenie môže mať rôzne podoby.

Vysvetlenie, memorovanie, opakovanie a skúšanie – bežné postupy výučby môžu byť obohatené nielen o učebné pomôcky ako sú tablety alebo počítače, ale aj o zapojenie žiakov do menšieho predstavenia na motívy látky, ktorú práve preberajú. Presne to sa deje aj na SOŠ cestovného ruchu a gastronómie, kde sa prednedávnom konala súťaž Barista. Článok o tomto podujatí môžete nájsť tu.

Pre bližšie informácie si treba predstaviť zážitkové učenie, ktoré stojí za týmto spôsobom výučby. Ide o spôsob vzdelávania, pri ktorej sa prostredníctvom určitej skúsenosti vyvoláva zážitok, s ktorým sa následne pracuje. „Je založené na osobnej aktivite človeka. Najdôležitejší je zážitok, ktorý vzniká pri aktívnom riešení najrozličnejších úloh, reálnych aj modelových. Následnou reflexiou usmerňovanou pedagógom sa zážitok premení do podoby skúsenosti, ktorá sa dá využiť v praxi. Okrem odborných vedomostí a zručností sú dôležité aj sociálne zručnosti, schopnosť vzájomného pôsobenia a spolupráce,“ uvádza Karol Tkáč vo svojej práci Zážitkové vyučovanie v edukačnom procese.

Znalosti o preberanej látke sa študentom zapíšu do pamäti rýchlejšie a celý proces prípravy sa pre nich stane skôr zábavou ako učením. Bližšie informácie o tejto forme výučby aj rozhovory zo žiakmi a ich pedagógom prinášame vo videu nižšie.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password