Zvýšením gramotnosti k úspechu v živote

Základná škola sa od septembra zapojila do projektu „Zvýšením gramotnosti k úspechu“. Projekt potrvá do 30.augusta 2021.

Projekt „Zvýšením gramotnosti k úspechu“ je zameraný na zvýšenie existujúcej úrovne prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov na škole.

Hlavným cieľom je nielen  zvyšovanie gramotnosti žiakov ale aj rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov.

„Škola získala nenávratný finančný prostriedok vo výške 73 706 eur, naša spoluúčasť je 3 885 eur. Účasťou v projekte chceme: zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, znížiť počet žiakov, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, zlepšiť výsledky žiakov vo výchovno – vzdelávacom procese, zvýšiť pripravenosť žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9 a vytvoriť učebňu s modernými didaktickými pomôckami,“ informovala Dana Halajová, riaditeľka ZŠ na Hôrke.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

zdroj fotky: www.eduworld.sk

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password