Zvolenskú rekonštruujú. O dva roky ju majú znova rozkopať

Zvolenská ulica je už viac ako týždeň čiastočne uzavretá. Dôvodom sú stavebné práce.

Časť frekventovanej sídliskovej komunikácie dostane nový vzhľad. Obnova zahŕňa zemné práce spojené s odvozom vybúraného materiálu a následne stavebné práce. „V prvom kroku dôjde k odstráneniu krytu, razením asfaltu do hĺbky a následne frézovaním asfaltového podkladu,“ uvádza Mesto Nitra. Rekonštrukcia bude pokračovať vytrhaním betónových obrúb, vybúraním lôžka z krajníkov a stojatých obrubníkov, na záver sa stavební robotníci pustia do pokládky sídliskovej komunikácie asfaltobetónom.

Práce by mali prebiehať pred bytovými domami s párnym súpisným číslom do konca augusta.

Rozsiahla rekonštrukcia za 101 686,09 eur má zlepšiť kvalitu života obyvateľov ulice. O dva roky ju však opäť rozkopú.

V tomto roku bude opravených 783,16 m² cesty a 9 m² chodníka. Pribudnúť má parkovisko s vyznačeným šikmým státím pre 26 vozidiel a 5 parkovacích miest pre majiteľov preukazu ŤZP. Zhotoviteľom investičnej akcie je firma z Veľkého Zálužia a práce by mali byť dokončené v posledný augustový deň.

V pláne je však aj rozsiahla modernizácia vykurovacieho systému, ktorá sa má na sídlisku Diely realizovať v roku 2022.

Investičná akcia Nitrianskej teplárenskej spoločnosti získala stavebné povolenie od Mesta Nitry ešte v roku 2017 a začala na jar 2018, po jej ukončení by sa mala Nitra stať jedným z najmodernejšie vykurovaných miest na Slovensku. Nový vykurovací systém prinesie úspory energie aj možnosť regulovať teplotu v domácnostiach podobne, ako v rodinných domoch. Práce sú rozplánované na etapy, sídlisko Diely spadá do poslednej, ktorá sa uskutoční o dva roky.

Podľa dostupných informácií vedú teplovodné kanály na Zvolenskej ulici cez obytné domy, cesty, chodníky a parkoviská.

Na otázku, či stavebné práce zasiahnu do zrekonštruovanej časti ulice radnica neodpovedala a odkázala nás na teplárenskú spoločnosť. Podľa predsedu predstavenstva NTS Mateja Danóciho a člena predstavenstva Pavla Abrhana by mali byť plánované rozkopávky koordinované s mestom Nitra. Pri rekonštrukcii v miestach, kde nie je technicky možné vykonať podtláčanie rúr pod spevnené plochy, dochádza na základe rozkopávkových povolení vydaných mestom Nitra k rozkopaniu pevných plôch (cesty, chodníky, parkoviská),“ uvádza sa v stanovisku teplárenskej spoločnosti. Po ukončení prác je však NTS povinná takto znehodnotené miesta uviesť do pôvodného stavu, či ich kvalita ostane zachovaná, je ale otázne.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password