Župným domom sa budú niesť tóny klasickej hudby

Nitrianska galéria pozýva všetkých milovníkov hudby na medzinárodný cyklus komorných koncertov s názvom Galéria hudby.

V poradí 16. ročník podujatia sa uskutoční v Koncertnej sále Župného domu v Nitre a predstaví umenie klasickej hudby v celej svojej kráse. Prvý koncert sa uskutoční 22. 9. o 18:00 a predstaví sa klaviristka a korepetítorka Alena Hučková a violista Martin Ruman, ktorý v súčasnosti pôsobí na pozícii sólo violistu Slovenskej filharmónie.

Hlavnou myšlienkou podujatia je podpora kvalitného umenia, ktoré sa môže významne rozvíjať v architektonicky i akusticky výnimočnom koncertnom priestore, Koncertnej sále Župného domu.

Galéria hudby je cyklus komorných koncertov, ktoré sú zamerané na hlbšie spoznávanie vážnej a súčasnej hudby. Usporiadatelia chcú počas aktuálneho ročníka prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby, ktoré sú z rôznych historických období. Diela úspešných svetových aj domácich skladateľov si budú môcť návštevníci vypočuť z interpretácií hudobníkov, ktorí sa uplatnili nielen na domácej, ale i na medzinárodnej scéne.

Zaznie klasická hudba od 16. storočia až po posledné hudobné kompozície z roku 2020. Osviežením budú aj také hudobné nástroje ako akordeón, v podaní Milana Osadského či historické nástroje zoskupenia Ensemble Thesaurus Musicum, medzi nimi čembalo či lutna v spojení s trojhlasným spevom. Cyklus uzavrie posledná rozsiahla kompozícia od skladateľa Miroslava Tótha s názvom Black Angels Songs, do ktorej si autor premietol tému nevysporiadanej povojnovej minulosti u nás,“ uzavrela Nitrianska galéria.


Televízia Nitrička

Forgot Password