Župa udelila najvýznamnejšiu cenu

Nitriansky samosprávny kraj poctil najvyšším vyznamenaním zoborského opáta Ladislava Belása.

( zdroj: FB – Nitrianske biskupstvo )

Cena mu bola udelená 14. novembra 2019 v Župnom dome v Nitre.

Zdroj: FB – Farnosť sv. Urbana Nitra – Zobor

Zlatú plaketu s pamätnou listinou za mimoriadny prínos v oblasti štúdia cirkevných dejín, publikačnú činnosť či starostlivosť o Diecéznu knižnicu mu odovzdal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica.

Ladislav Belás pôsobí ako cirkevný historik, vysokoškolský pedagóg, zoborský opát a kanonik Nitrianskej sídelnej kapituly.

Zdroj: FB – Farnosť sv. Urbana Nitra – Zobor

,,Nitriansky samosprávny kraj udeľoval najvyššie vyznamenania už po deviatykrát a medzi jeho nositeľmi z prostredia Katolíckej Cirkvi je aj blahej pamäti emeritný nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. Ocenenie sa udeľuje osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju kraja, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi – a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta,” informuje Nitrianske biskupstvo.

Televízia Nitrička

Forgot Password