Zubné ambulancie sa pomaly vracajú do pôvodného režimu

V súčasnom stave sa pacienti musia na ošetrenie vopred objednať telefonicky alebo mailom.

Zubné ambulancie sa vracajú k štandardným ordinačným hodinám, vykonávať by mali aj preventívne prehliadky. V platnosti stále ostávajú prísne hygienické opatrenia a hygienicko-epidemiologické postupy. Dentálny tím musí byť vybavený príslušnými ochrannými prostriedkami, medzi ktoré patrí dýchacia maska normy minimálne FFP2/N95, okuliare s bočnicami, pokrývka hlavy, jednorazové rukavice aj ochranný odev.

V čakárňach zubných ambulancii sa praktizuje zvýšená dezinfekcia.

Z epidemiologického hľadiska je nevyhnutné eliminovať vzájomný kontakt pacientov v ambulancii. „Ak to situácia umožňuje, čakáreň je pre pacienta uzavretá a pacient príde len po predchádzajúcom telefonickom vyzvaní z auto alebo vonkajších priestorov,“ uvádza tretia verzia Metodického usmernenia hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor zubné lekárstvo. Odborník tiež odporúča zvýšiť frekvenciu dekontaminácie priestorov aplikáciou dezinfekčného prostriedku, a to najmä na kľučky.

Pacienti, vrátane akútnych s bolesťou, sa musia na vyšetrenie vopred objednať.

Pri vstupe do zariadenia musí mať pacient ochranné rúško, pred samotným vyšetrením mu personál zmeria teplotu. Pacient tiež vypĺňa dotazník o svojom zdravotnom stave a anamnéze. Rizikoví pacienti s celkovými ochoreniami by mali byť ošetrovaní na začiatku ordinačných hodín, aby sa minimalizovalo riziko infekcie.

Zdroj: Pixabay.com

Zvýšený hygienicko-epidemiologický režim predlžuje čas ošetrenia, čo sa prejaví na redukcii počtu ošetrených pacientov.

Kvôli prísnym normám sú vyššie aj náklady zubných lekárov. Slovenská komora zubných lekárov však požiadala zdravotné poisťovne o riešenie tejto problematiky. Podľa prezidenta SKZL je dôležité, aby poisťovne tieto náklady zohľadnili tak, aby to malo čo najmenší dosah na pacienta.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password