ZSS v Krškanoch sa zapojilo do medzinárodného projektu, ktorý sa týka Covid-19

Zamestnanci sa zúčastnili prvých odberov v ambulancii tropickej medicíny.

Ide o trojročný medzinárodný projekt Orchestra, ktorý vytvára medzinárodné skupiny účastníkov s cieľom získať údaje využiteľné na zlepšenie prevencie a liečby ochorenia COVID-19. Nitrinasky samosprávny kraj informoval, že zamestnanci zariadenia sociálnych služieb DOMUM v Krškanoch sa dobrovoľne rozhodli zapojiť do tohto projektu. Zamestnanci sa už zúčastnili prvých odberov v Ambulancii tropickej medicíny Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Projekt má za úlohu zistiť, ako pred Covidom čo najúčinnejšie ochrániť zraniteľné skupiny obyvateľov, teda deti, tehotné ženy, staršie a chronicky choré osoby.

„Slovensko je zapojené do skupiny riešiteľov venujúcich sa problematike ochorenia COVID-19 z pohľadu zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov zariadení sociálnej starostlivosti,“ uvádza NSK. Ďalšími bodmi projektu je hľadanie možnosti zníženia zdravotného rizika práve pre zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov poskytujúcich zdravotnú a sociálnu starostlivosť v prvej línii. Snahou je tiež predchádzať dlhodobým následkom Covidu, pričom nejde len o zdravotné následky, ale napríklad aj sociálno-ekonomickú situáciu a zmenu životného štýlu vplyvom prijatých opatrení na obmedzenie šírenia COVID-19.

Projekt vedie univerzita v talianskej Verone, na Slovensku ho koordinuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Okrem Slovenska sa zapojilo 15 krajín Európskej únie a ďalšie štáty sveta.

foto: Úrad NSK

Televízia Nitrička

Forgot Password