Zruší sa aj tento rok maturitná skúška?

Termín maturít 2022 sa blíži a na internete sa už objavila petícia za ich zrušenie.

„Pomocou tejto petície Vás opäť žiadame v mene žiakov budúceho 4. ročníka stredných škôl Slovenskej republiky prosíme a žiadame, aby ste zvážili zrušenie maturít 2022 (tak ako aj v roku 2020 a 2021),“ píše sa v petícii, pod ktorou je aktuálne podpísaných viac ako 16 200 ľudí. V petícii sa píše o možnosti maturít formou priemeru známok za uplynulé štyri roky štúdia. Žiaci poukazujú na to, že im chýba množstvo vedomostí.

Ministerstvo školstva má však na vec iný názor.

Ministerstvo chce, aby sa maturitná skúška tento rok realizovala v štandardnej podobe podľa príslušných ustanovení o výchove a vzdelávaní. Žiaci označujú celú situáciu za stresujúcu a chaotickú. Riaditelia i učitelia však súhlasia s tým, aby sa maturitné skúšky konali tak, ako pred pandémiou. Tvrdia, že robili všetko preto, aby vyučovanie dištančnou formou bolo plnohodnotné.

Pedagógovia veria, že žiaci majú dostatočné vedomosti na to, aby mohli pristúpiť k maturitnej skúške.

„Určite to bolo náročné, verím tomu, ale kto chce, ten sa učí, aj keď je dištančné vzdelávanie. Poväčšine maturanti sú už dospelí a mali by byť zodpovední za svoje činy, a teda učiť sa, keď je vedia, že ich čaká maturita,“ konštatuje Dana Kročková, riaditeľka SOŠ techniky a služieb.

Riaditelia stredných škôl v Nitre však zhodne tvrdia, že sú si vedomí toho, že dištančným vzdelávaním sa prezenčná výučba plnohodnotne nahradiť nedá, avšak so zrušením maturít nesúhlasia.

Viac sa dozviete z nasledujúcej reportáže TV Nitrička https://tvnitricka.sk/zrusia-sa-aj-tento-rok-maturitne-skusky/

Televízia Nitrička

Forgot Password