Zomrel Marián Macho, dlhoročný pedagóg nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa

Takmer desať rokov vyučoval slovenský jazyk študentov a študentky v čínskom Pekingu.

Vo veku 44 rokov zomrel v sobotu 15. októbra PhDr. Marián Macho, PhD., člen Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v rokoch 2003 – 2018.

„Od roku 2013 pôsobil ako lektor na Pekinskej univerzite zahraničných štúdií v Pekingu. Aj vďaka jeho práci sa podarilo UKF nadviazať spoluprácu s touto univerzitou. Marián Macho tak robil dobré meno nielen svojej Alma mater, ale aj celej našej krajine,“ uviedlo vedenie fakulty na sociálnej sieti.

Marián Macho bol aj dlhoročným spolupracovníkom Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SaS), ktoré je špecializovaným pracoviskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

„Domáca i zahraničná slovakistika stráca nielen výborného lektora a lingvistu, ale aj vynikajúceho reprezentanta kultúrnej diplomacie, ktorý svojim čínskym študentom so znalosťou i zanietením sprístupňoval slovenský jazyk a slovenské kultúrne reálie. Počas svojho pôsobenia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre i v rámci svojej lektorskej misie sa usiloval o rozvíjanie vzájomných vzťahov, o medzikultúrne porozumenie. S radosťou i hrdosťou nás informoval o podujatiach, ktoré pripravoval spolu s čínskymi slovakistami a svoje skúsenosti z lektorátu predstavil na domácich i medzinárodných vedeckých fórach,“ uviedla Jana Pekarovičová zo SaS.

„V mene celej veľkej slovakistickej a lektorskej rodiny chcem aspoň takto vyjadriť poďakovanie za príkladnú činorodú prácu pre spoločné dobro a zároveň rodine a priateľom vyjadriť úprimnú sústrasť a spoluúčasť. PhDr. Marián Macho, PhD., navždy zostane v srdciach kolegov, a priateľov,  ktorí ho mali radi a v srdciach študentov, ktorých formoval a sprevádzal na ceste za poznaním. Nech odpočíva v pokoji!,“ uzatvoril kolektív Studia Academica Slovaca.

M. Macho so svojimi študentmi (archív M.M.)

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password