Znalci Braillovho písma sa zišli na podujatí Tour de Braille

Ide o súbor súťaží a aktivít, ktoré sú zamerané na čítanie a písanie Braillovho písma.

Ako uviedli organizátori z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a neziskovej organizácie SINA, jednotlivé disciplíny prebiehajú počas dňa v interiéroch i exteriéroch na rôznych miestach v Nitre. Súťaží sa v čítaní Braillovho písma i v jeho písaní na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich. Ďalšími disciplínami sú korektúra textu, identifikácia liekov, výber z jedálneho lístka a písanie Braillovho písma na Braillovej tabuľke.

Podľa slov predsedu nitrianskej Krajskej rady Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a riaditeľa neziskovej organizácie SINA Jozefa Zbraneka sa súťaže v písaní a čítaní Braillovho písma organizujú už dlho. Tour de Braill je však netradičná.

„Vytvorili sme nové experimenty a disciplíny, aby sme to trošku oživili a dostali problematiku Braillovho písma aj pred zrak verejnosti,“ skonštatoval.

Ako pripomenul, Braillovo písmo je základom gramotnosti nevidiacich. Napriek tomu ho nie každý z nich ovláda. „Ľudia, ktorí sa ho učia v špeciálnych školách, to zvládnu. Ale mnohí prídu o zrak až v dospelom veku alebo v starobe a tam je to učenie horšie a nie každý to dokáže. Podľa mojich skúseností a dostupných štatistík je desať až 15 percent nevidiacich a slabozrakých, ktorí Braillovo písmo ovládajú. Ale úplne presné číslo to nie je,“ vysvetlil Zbranek.

Podľa jeho slov nevidiacim a slabozrakým už život uľahčujú viaceré moderné technológie, ktoré im potrebné informácie nahlas prečítajú.

„To je oveľa pohodlnejšie. Braillovo písmo je však základ a napríklad pri učení má oveľa väčší význam, keď človek aktívne číta, ako keď iba niečo počúva,“ zhrnul Zbranek.

Za pravdu mu dal aj účastník podujatia nevidiaci Ondrej Rosík, podľa ktorého je Braillovo písmo najjednoduchšou formou sprístupňovania informácií. „My, samozrejme, používame mobilné telefóny a počítače, ale je najjednoduchšie, keď si na škatuľke prečítam názov liekov bez potreby ďalších technológií. A v tomto má Braillovo písmo veľký význam a je geniálne. Na čítanie dlhších textov to asi nie je pre každého, ale pri takých veciach, ako je matematický zápis, učenie sa jazykov, orientácia vo výťahoch či pri sprístupňovaní základných informácií je nenahraditeľné,“ myslí si Rosík.

Foto ilustračné: unsplash.com

Televízia Nitrička

Forgot Password