Zmena zákona zvýšila mestu náklady na školy o desiatky tisíc eur

Zmena sa týka súkromných a cirkevných škôl, ktoré majú byť financované rovnakou sumou, ako školy zriadené mestom.

základnná škola, trieda

Nitra – Dofinancovanie súkromných a cirkevných škôl v Nitre zvýšilo náklady mesta na školstvo o takmer 280.000 eur. Zvýšenie peňazí pre neštátne školské zariadenia súvisí so zmenou legislatívy, ktorá začala platiť od začiatku tohto roka.

Podľa nej musí samospráva financovať súkromné a cirkevné školy rovnakou sumou ako školy, ktorých zriaďovateľmi sú obce a mestá.

Do konca minulého roka mohla samospráva posielať neštátnym školským zariadeniam na mzdy a prevádzku menej financií ako tým svojim. V Nitre je v súčasnosti 13 súkromných a päť cirkevných škôl. Mesto už v roku 2019 zvýšilo ich financovanie o viac ako jeden milión eur, čím sa zdvihol koeficient na ich žiaka na 97 percent zo sumy, ktorú dostávali mestské školy.

Ako informovala radnica, vlani mesto poslalo neštátnym školám a školským zariadeniam sumu 2.648.070 eur. V roku 2022, po ich stopercentnom dofinancovaní, dostanú na mzdy a prevádzku 2.927.400, teda o 279.330 eur viac.

foto ilustračná: NH

Televízia Nitrička

Forgot Password