Zmena financovania športových klubov v Nitre

Radnica mesta Nitra prišla so zmenami dotovania nitrianskych športových klubov.

Doteraz boli finančné dotácie na športy spájané s neprehľadnými finančnými tokmi a pri ich udeľovaní existovali rôzne výnimky. Nitra teraz prichádza s novým systémom udeľovania týchto dotácií.

„Túto téma beriem s plnou vážnosťou, pretože šport má okrem zábavy rozvíjať pohybové návyky u našich detí a mládeže, učiť ich vytrvalosti a disciplíne a keďže chceme tieto vznešené ideály napĺňať, musíme športovanie detí a mládeže výrazne podporiť,“ povedal Marek Hattas, primátor mesta Nitra.

Športové kluby, ktoré budú prijímať tieto dotácie, budú musieť mať transparentný účet. Nikto tak nebude mat pochybnosti o tom, na čo boli peniaze použité. Prioritu budú dostávať úspešné strategické športové kluby, ale iba tie, ktoré majú detských a mládežníckych športovcov. Športové kluby, ktoré mládež nemajú, sa o tieto finančné príspevky nebudú môcť uchádzať. 50% z finančnej podpory bude musieť ísť práve na rozvoj mládežníckych oddielov.

„Zavádzame aj požiadavku na väčšie zapojenie nitrianskych detí do týchto športov. Daný žiadateľ musí deklarovať, že minimálne 60% z detí, ktoré sú v ich klube evidované, sú deti s trvalým pobytom v meste Nitra,“ vyjadril sa Daniel Balko, viceprimátor mesta Nitra.

Vytvoria sa tri výzvy na žiadanie dotácií. Jedna pre strategické športové kluby, jedna pre ostatné športové kluby a posledná pre organizovanie športových podujatí. Mesto taktiež zavádza koeficient váhy športu, ktorý zohľadňuje dve hlavné kritériá. Akú váhu na šport v rámci celého Slovenska a akú váhu má daný šport v Nitre z hľadiska na atraktívnosť, tradíciu, dlhodobosť pôsobenia a úspechy, ktoré dosahoval.

„Zminimalizuje sa možnosť subjektívneho rozhodovania o dotáciách, pretože vo všetkých troch výzvach sú dané jasné, zrozumiteľné a dopredu zverejnené kritériá, podľa ktorých sa bude vypočítavať váha daného klubu. Na základe toho, koľko bodov získa, sa úmerne rozdelia finančné prostriedky,“ pokračoval Daniel Balko.

Pri strategických športoch musí mať klub národnú zväzovú príslušnosť, musí sa jednať o olympijský šport a musí pôsobiť minimálne dva roky v najvyššej úrovni ligy daného športu. V prípade kolektívnych športov musí mať klub minimálne 100 členov v kategórii detí a mládeže, z ktorých musí každý absolvovať minimálne 5 štartov. V prípade individuálnych športov musí mať klub v týchto kategóriách aspoň 50 členov a každý absolvovať aspoň 3 štarty.

„Ďalej prihliadame na to, koľko má klub zapracovaných odchovancov. Máme požiadavku, aby v seniorskom tíme pôsobilo aspoň 25% odchovancov,“ dodal Balko.

Na športovú činnosť bolo minulý rok z rozpočtu mesta vyčlenených 600 000 eur, táto suma sa nezmení a zostáva rovnaká.

Viac informácií sa dozviete už čoskoro v našej reportáži na TV Nitrička.

Foto: ilustračné

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password