Zlaté Moravce sa budú uchádzať o dotáciu na modernizáciu ZŠ Mojmírova

Ide o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Rozhodli o tom poslanci na uplynulom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Poslanci zároveň schválili zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Primátor Dušan Husár upozornil, že ide o nové programové obdobie, ktoré sa bude plniť do konca roka 2027.

„Podanie projektu preto bude možné až v roku 2024 a jeho realizácia bude možná v roku 2025,“ informoval.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 697.956 eur, požadovaná výška dotácie je 642.120 eur. Osempercentné spolufinancovanie mesta z vlastných zdrojov je vyčíslené na 55.836 eur. Medzi oprávnené výdavky patrí projektová dokumentácia a stavebný dozor. Zámerom predloženého projektu je zrekonštruovať telocvičňu a dielňu základnej školy. V obidvoch objektoch by mal vzniknúť bezbariérový prístup. Projekt zahŕňa aj nové materiálno – technické vybavenie, učebné a didaktické pomôcky.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password