Zlaté Moravce chcú pokračovať v obnove a rekonštrukcii kaštieľa Migazziovcov

Radnica sa chce uchádzať o finančné prostriedky na rekonštrukciu z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov.

Mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva zároveň rozhodnú o zabezpečení spolufinancovania projektu minimálne vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovaných prostriedkov mechanizmu a o zabezpečení financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Cieľom výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.

Obnova kaštieľa by podľa projektu mala zahŕňať výmenu otvorových konštrukcií, obnovu fasády, zateplenie podstrešného priestoru a revíziu krovu či rekonštrukciu osvetlenia.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú podľa stavebného rozpočtu vyčíslené na 1.589.359 eur. Radnica požaduje dotáciu o výške 1.629.093 eur, v ktorej je okrem stavebného rozpočtu zahrnutá aj rezerva v maximálnej výške 2,5 percenta.

Zdroj foto: www.zlatemoravce.eu

Televízia Nitrička

Forgot Password