Život v meste spestria Študentské dni nitrianskych univerzít

Už tradične ich v novembri spoločne organizujú Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita Konštantína Filozofa.

„Tento ročník sa koná 7. – 25. novembra a prinesie množstvo zaujímavých podujatí zameraných na vzdelávanie, kultúru, zábavu, umenie, šport či zdravý životný štýl. Študenti aj široká verejnosť sa tak môžu tešiť na prednášky, prehliadky, workshopy, kvízy, výstavy, koncerty, súťaže či športové turnaje,“ informovala Jana Černáková z Oddelenia médií UKF.

Chýbať nebudú podujatia ako Univerzitné kariérne dni, Univerzitná kvapka krvi, Erasmus Village, festival umení Konfrontácie, Klasický silový trojboj SPU vs. UKF, Klobásovica, Rýchlokurz geniality, Hokejový zápas UKF vs. SPU či Večerný beh Nitrou.

Súčasťou študentských dní je aj tradičné ocenenie študentov UKF pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. „Ocenení budú študenti, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v oblasti štúdia, vedy, umenia, športu a kultúry a dosiahli výborné študijné výsledky,“ uviedla Černáková.

ŠDNU 2022 uzavrie tradičný Univerzitný imatrikulačný ples UKF, na ktorom sa študenti budú baviť s hudbou kapiel Hex, Kukyband a Sematam.

Kompletný program nájdete tu.

Ilustračné foto: Lubo Balko

Televízia Nitrička

Forgot Password