Živnostníci, pozor! Od januára si za poistné priplatíte

Živnostníkom, SZČO aj dobrovoľne poisteným sa od 1. januára 2021 zvyšujú vymeriavacie základy pre platenie poistného.

Sociálne poistenie bude od Nového roku o niečo vyššie. Mení sa suma minimálneho aj maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie.

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO stúpne z doterajších 167,89 eur na 180,99 eur.

Súvisí to so zvýšením minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je v súčasnosti 506,50 eur a od 1. januára 2021 stúpne na 546 eur. Upraví sa aj suma maximálneho vymeriavacieho základu, ktorá sa v januári zvýši z aktuálnych 7 091 eur na nových 7 644 eur.

Dobrovoľne poistená osoba si od januára za dôchodkové, nemocenské a poistenie v nezamestnanosti zaplatí 191,91 eur.

O zmene výšky poisteného bude Sociálna poisťovňa informovať SZČO písomne v priebehu januára. Poistné v novej výške teda po prvýkrát zaplatia do 8. februára 2021 (za január 2021). „SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020, najneskôr do 2. novembra 2020 – vznik, zánik, resp. trvanie povinného sociálneho poistenia sa im bude posudzovať k 1. februáru 2021,“ pripomína Sociálna poisťovňa, ktorá vznik, zánik, respektíve trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 (aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019) písomne oznámi do 22. februára 2021.

Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne

SZČO, ktorej vznikla povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne, platí od 1. januára 2021 preddavky vo výške 14 percent z vymeriavacieho základu, respektíve 7 percent, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím. Výšku vymeriavacieho základu aj sumu mesačných odvodov oznámi zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2019.

Minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne sú v roku 2021 vo výške 76,44 eur (38,22 eur pre ľudí so zdravotným postihnutím).

Ide o zvýšenie zo súčasných 70,91 eur a táto suma je platná pre osoby, ktoré majú rovný alebo nižší vymeriavací základ ako 546 eur. Tí, ktorí majú vymeriavací základ vyšší, budú platiť mesačné odvody vypočítané z vyššej sumy. Maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne bol zrušený, maximálne odvody teda nie sú určené.

Odvody, ktoré musí SZČO zaplatiť za január 2021, je potrebné uhradiť do 8. februára 2021.

Foto: ilustračné/pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password