Živnostníci pozor! Od januára sa mení výška sociálnych odvodov

Od zmeny minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu sa odvíja aj výška poistného.

Od nového roka pribudlo na Slovensku množstvo zmien, ktoré sa týkajú financií. Viaceré z nich avizovala už minulý rok aj Sociálna poisťovňa. Ide o nový vymeriavací základ, ktorý je platný od januára 2020. Minimálny vymeriavací základ bol doposiaľ vo výške 477 €. Maximálny vymeriavací základ sa zvýšil z pôvodných 6678 €.

Minimálny vymeriavací základ je po novom 506,50 €. Z tohto základu sa pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu vypočítava výška poistného mesačne v sume 167,89 €.

zdroj: pixabay.com

Maximálny vymeriavací základ je od nového roka 7 091 €. „Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO bude 2 350,66 eura,“ informuje Sociálna poisťovňa.

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby by sa mali o zmenách dozvedieť prostredníctvom listov alebo e-schránok, ak ich majú aktivované. „SZČO, ktorých sa to týka, dostanú oznámenia v januári 2020 a poistné v novej výške prvý raz zaplatia k 10. februáru 2020 (keďže 8. deň v tomto mesiaci je sobota). Vypočítané poistné je úhradou za predošlý mesiac a zahŕňa platbu na všetky fondy sociálneho poistenia,“ dodáva Sociálna poisťovňa.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password