Zimná údržba ciest a chodníkov bude prebiehať podľa postupnosti

Stredisku mestských služieb majú vypomáhať aj väzni, dobrovoľníci a občania, ktorí sa sami prihlásia.

Zimná sezóna pre cestárov začala 15. novembra a trvať bude až do 15. marca 2021. Stredisko bude pri udržiavaní komunikácií postupovať podľa plánu. „Obsahuje postupnosť ako sa chodníky a cesty udržiavajú. Počas zimného obdobia je to v prvom rade trasovanie mestskej hromadnej dopravy, cesty, ktoré vedú k zdravotníckym zariadeniam, k poliklinikám, k mestským jasliam a škôlkam,“ opísal hovorca mesta Nitry Tomáš Holúbek.

Podľa jeho slov plán hovorí, že komunikácia musí byť do ôsmich hodín prejazdná.

O cesty sa starajú vybrané tímy. Podľa vedúceho Strediska mestských služieb Ľubomíra Muziku sú aktuálne pripravení s technikou v počte 15 kusov, ktoré zabazpečujú odhrabávanie chodníkov a takisto odvoz snehu.

zdroj: TV Nitrička

V systéme sa počíta s „chodníkovou novelou zákona“ z roku 2018.

„Dáva samosprávam povinnosť postarať sa o všetky chodníky v meste, ktorých máme viac ako 400 km,“ vraví Tomáš Holúbek. Stredisko mestských služieb však nebude schopné pokryť všetko svojimi vlastnými silami, takže aj tento rok bude využívať služby väzňov. Mesto požiadalo o pomoc aj dobrovoľných hasičov a tiež je vypísaná výzva na ľudí, ktorí môžu pomôcť. „Práca je vhodná hlavne pre študentov a seniorov, pretože to sú skupiny obyvateľov, ktoré dokážu pomôcť s údržbou chodníkov aj v bežnej pracovnej dobe,“ informuje nitrianska radnica. Občania budú pracovať na základe podpísanej dohody a bude im vyplácaná odmena 5 € za 1 hodinu (kontakt: 037/655 03 46 alebo emailom na Bediova@msunitra.sk).

V skladoch sú už na údržbu priprvavené tony materiálu. Pozrite si aj reportáž TV Nitrička.

Televízia Nitrička

Forgot Password