Žijete na vidieku? Vyplňte dotazník o vplyvoch pandémie na váš život

Cieľom dotazníka je získať škálu názorov ľudí žijúcich alebo pracujúcich na vidieku a hľadať odporúčania pre reštart.

foto ilustračné (pixabay.com)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút a mesto Nitra pripravili anonymný dotazník, ktorého úlohou je zistiť ako pandémia koronavírusu ovplyvnila život na vidieku.

Cieľom je získať čo najširšiu škálu názorov ľudí žijúcich alebo pracujúcich na vidieku.

„Pandémia pre našu spoločnosť prináša jedinečné výzvy, ale poskytuje aj jedinečné príležitosti a možnosti rozvoja. Je to príležitosť prehodnotiť naše súčasné systémy a nabrať nový smer k trvalej udržateľnosti a budovaniu odolnosti voči budúcim možným otrasom a šokom,“ tvrdí Zuzana Palková z SPU. Dotazník je súčasťou projektu Horizont 2020 Polirular, zameriava sa na zatraktívnenie sociálneho a pracovného života na vidieku. „Výskumné tímy naprieč krajinami EÚ sa aktuálne venujú dopadom pandémie na vidiek a hľadajú spoločne možnosti jeho reštartu,“ uvádza Lenka Mareková z Mestského úradu v Nitre.

Podľa Zuzany Palkovej je cieľom dotazníka, okrem vplyvov koronakrízy, aj hľadať odporúčania pre reštart vidieka.

Dotazník sa pýta napríklad na to, či pracujete z domu, či máte v tomto prípade dostatočne rýchly internet na prácu, či sa zvýšili vaše výdavky na chod domácnosti, aké pozitívne stránky ste pri home office postrehli. Otázky sa týkajú aj dopadu na podniky, spoločnosti a samostatne zárobkovo činné osoby.

Televízia Nitrička

Forgot Password