Žiakom na stredných školách v NSK budú pomáhať asistenti a digitálni koordinátori

Ako uviedol Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), do národného projektu financovaného z Programu Slovensko sa v regióne zapojilo celkovo 21 stredných škôl.

Okrem pedagogických asistentov budú na školách pomáhať aj digitálni koordinátori a členovia podporných tímov.

„V rámci projektu sa stredné školy zaviazali vytvoriť im vhodné pracovné podmienky na dobu určitú, v termíne do 31. augusta 2024,“ uviedol Úrad NSK.

Krajskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní odsúhlasili vyčlenenie finančnej rezervy, ktorá má slúžiť na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou miezd a úhradou oprávnených výdavkov z projektu. „Finančná rezerva na rok 2023 je vo výške 191.333 eur a rovnaká suma je schválená aj na rok 2024,“ konštatuje sa v schválenom materiáli.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password