Žiaci učia žiakov

Na Základnej škole Nábrežie mládeže sa konal 6. ročník Medzinárodného programu Zelená škola.

V tomto školskom roku sa ZŠ Nábrežie Mládeže zapojila do environmentálneho vzdelávacieho programu s názvom Zelená škola.

„Zelená škola je program zameraný na zmenu a pre tých, ktorí chcú niečo zmeniť, dokázať a urobiť zmenu na školách a na sebe. Je to veľmi úspešné podujatie, ktoré prebieha už šiesty rok na škole, a o tom to aj svedčí . Pre mňa je najdôležitejšie, že to robia žiaci, ktorí sú do toho programu zapojení,“ informovala Dagmar Svoreňová, koordinátorka podujatia. Zelená škola je vzdelávací program existujúci na Slovensku od roku 2004. Program podporuje medziľudské vzťahy a atmosféru na škole.

zdroj: Dagmar Svoreňová

„Zelená škola ponúka sedem zaujímavých tém a my sme si vybrali tému Potraviny. Našimi cieľmi bude znížiť množstvo potravinového odpadu v jedálni, zaviesť ovocnú desiatu raz do týždňa a zlepšiť informovanosť školskej komunity a verejnosti o vplyve produkcie potravín na klimatické zmeny. Na týchto ôsmich stanovištiach deti riešia zaujímavé otázky, úlohy a ďalšie aktivity,“ doplnila Svoreňová.

Akcia OSMIČKA je jednou z nich. Pri tejto akcii ide o rozvoj ôsmich inteligencií. Prišiel na to psychológ Howard Gardner, ktorý si všimol, že aj deti, ktoré v škole nie sú ničím výnimočné, majú predsa len nejaký talent, ktorý v škole zostane neobjavený, alebo sa zaň nedávajú známky. Ak žiaka niečo baví, je dobré to rozvíjať, ale najskôr to musí objaviť. Dokonca cez to môže rozvíjať aj oblasti, ktoré im veľmi nejdú. Psychológ Gardner tvrdí, že na to, aby si deti svoj talent či slabiny ľahšie objavili, rozdelil ľudské fungovanie na 8 šikovností či inteligencií, ktoré nám do života treba na to, aby sme boli šťastní a úspešní.

„Toto dopoludnie je vlastne rovesnícke učenie. Žiaci druhého stupňa si nachystali aktivity pre žiakov 1. stupňa. Je do toho zapojených 460 detí a pozvali sme aj našich malých hostí – žiakov z materskej škôlky Nábrežie Mládeže. Žiaci dostávajú na každom stanovišti za vyriešenú úlohu pečiatky, tieto pečiatky si zbierajú a na záver dostanú malú odmenu. Zmyslom tohto popoludnia je, aby sa deti zabavili ale sa aj niečo dozvedeli a aby sa celostne rozvíjali ako ľudské osobnosti,“ povedala Svoreňová.

„Základné rozdelenie inteligecií : matematicko-logická, medziľudská, vnútroľudská, hudobná, jazyková, prírodná, pohybová a vizuálne priestorová. Každú inteligenciu znázorňovali farby (bielej, žltej, ružovej, oranžovej, červenej, modrej, zelenej a čiernej farby),“ uviedla Svoreňová.

Dobrovoľníci mali na sebe tričká rôznych farieb, ktoré zastupovali jednu z 8 inteligencií. „Na každom stanovišti prednášajú dobrovoľníci teóriu pred každou aktivitou a po nej nasleduje praktická časť v podobe aktivít. Teoretická časť sa týkala zdravého životného štýlu ale aj inteligencie, ktorá sa na stanovišti učí. Žiakom sa páčia viac pohybové aktivity a maľovanie, to sú také aktívne veci, ktoré deti radi robia,“ povedala Katarína Borguľová, špeciálna pedagogička, ktorá je mozgom tohto podujatia.

Žiaci zo ZŠ Nábrežie Mládeže
Zdroj: Dagmar Svoreňová

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password