Železničnú trať čaká modernizácia: Mechanická kľuka na spúšťanie závor bude minulosťou

Úsek železničnej trate, ktorý prechádza aj cez Nitru, čaká modernizácia. Vďaka tomu budú môcť železničné spoločnosti vypraviť viac vlakov.

Koľajisko stanice Nitra

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) to chcú dosiahnuť cez riešenie diaľkovo obsluhovaného zabezpečovacieho zariadenia (DOZZ).

V roku 2021 vydali ŽSR dokument s názvom „Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry“, skrátene „Železničný harmonogram“, ktorý určuje prioritu realizácie železničných projektov na Slovensku. V spomínanom dokumente autori zahrnuli aj odstraňovanie tzv. úzkych miest.

Ide o miesta na železnici, na ktorých je z rôznych príčin obmedzená, resp. nedostačujúca kapacita trate, ktorá umožňuje vypraviť len obmedzený počet vlakov.

Ručne prehadzovaná výhybka, ktorá môže byť čoskoro minulosťou.

Úsek cez Nitru je jednokoľajný, to však nie je jediné obmedzenie priepustnosti. „Trať nie je vybavená traťovým zabezpečovacím zariadením. Dopravné technologické úkony spojené s prestavovaním výhybiek a ich zabezpečenie v správnej polohe pre zamýšľané jazdy vlakov a posunu, telefonický spôsob dorozumievania pri zabezpečovaní jázd vlakov medzi dopravňami a pod. sú zabezpečované dopravnými zamestnancami – výhybkármi, výpravcami,“ uviedla pre Nitriansky hlásnik hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová. Tieto nedostatky plánuje správca železničnej infraštruktúry odstrániť pri realizácii DOZZ.

V rámci realizácie projektu nahradia železnice ručne prestavované výhybky modernými, ktoré budú prehadzované elektronicky.

Mechanické návestidlo, ktoré by malo nahradiť moderné elektrické, keďže súčasné nespĺňa
moderné požiadavky 21. storočia.

Dorozumievanie výpravcov už nebude prebiehať iba telefonicky, čo okrem zvýšenia priepustnosti prinesie aj zlepšenie bezpečnosti úsekov, na ktorých bude DOZZ zriadené. V rámci tohto projektu vymenia všetky svetelné mechanické návestidlá za elektrické.

Mechanická kľuka na spúšťanie závor na železničnom priechode na Staničnej ulici v Nitre sa tak stane minulosťou.

Mechanika manuálneho ovládania závor na Staničnej ulici.

Hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová ďalej v tejto súvislosti spresnila, že „nová moderná zabezpečovacia technika vykonáva úkony v jednotkách až desiatkach sekúnd oproti minútam v porovnaní s ľudskou prácou. Tým sa dosiahne výrazné skrátenie križovaní vlakov v staniciach a zvýšenie priepustnosti traťového úseku ako celku.“

V Železničnom harmonograme uviedli aj konkrétne úseky, na ktorých ŽSR zavedie spomenuté riešenie.

Ide o úseky Šurany – Nitra, Nitra – Lužianky a Lužianky – Topoľčany. Tie správca infraštruktúry dlhodobo zanedbával. Zastaraná technika spomaľuje jazdu vlakov a je častou príčinou
meškania spojov. Harmonogram zaradil všetky spomenuté úseky do kategórie „s vysokou mierou urgencie“.

Hovorkyňa ŽSR dodala, že „nakoľko ešte nie je spracovaná štúdia realizovateľnosti a ani žiaden stupeň projektovej prípravy konkrétny časový horizont zatiaľ nie je známy“.

Filip Lyko

Televízia Nitrička

Forgot Password