Zelená univerzita pozýva na deň otvorených dverí

Budúcim vysokoškolákom priblíži štúdium na univerzite už budúci týždeň.

Najbližšie mesiace sú pre končiacich stredoškolákov a záujemcov o vysokoškolské štúdium obdobím podávania prihlášok.

Pre univerzity je to zase obdobím, kedy môžu pootvoriť dvere svojim budúcim študentom.

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) tak urobí už o pár dní.

„Milí stredoškoláci a záujemcovia o štúdium na našej univerzite! Navštívte počas dní otvorených dverí priestory našej univerzity a fakúlt, spoznajte našich pedagógov a študentov a zistite viac o možnostiach štúdia, ubytovania, trávenia voľného času…“ láka SPU.

Deň otvorených dverí sa bude konať v piatok 20. januára na Fakulte ekonomiky a manažmentu a Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

Televízia Nitrička

Forgot Password