Združenie STORM počas roka pokračovalo v zbieraní a likvidácii použitých injekčných striekačiek

Najviac striekačiek bolo nájdených v okolí autobusovej a železničnej stanice.

Foto: archív TV Nitrička

Združenie STORM sa roky v Nitre a ďalších mestách venuje drogovej problematike a rizikovému správaniu. V aktivitách počas uplynulého roka pokračovalo v spolupráci s mestom Nitra aj v rámci projektu Bezpečne v komunite.

Projekt zabezpečuje pravidelné zbery použitých injekčných striekačiek v nitrianskych uliciach.

Týka sa tiež likvidácie striekačiek vhodených do bezpečnostnej nádoby Fixpoint a nahlasovania o nájdených striekačkách obyvateľmi. „Od januára do novembra tohto roka zrealizovali pracovníci 11 zberov a na základe vašich podnetov odstránili 43 kusov striekačiek,“ informuje mesto Nitra.

Prvý Fixpoint v Nitre osadili pri autobusovej stanici v lete 2019.

Najčastejšie sa nachádzajú v lokalitách železničnej stanice, susediacej autobusovej stanice a neďalekého úradu práce.

„Do nádoby FIXPOINT bolo vhodených 40 kusov ihiel. Vďaka spolupráci s klientmi zlikvidovali viac ako 33 700 striekačiek,“ dodáva mesto.

Televízia Nitrička

Forgot Password