Zdravotníci v Nitrianskom kraji zaznamenali nárast chrípkových ochorení

V 44 prípadoch bol priebeh ochorení komplikovaný. Išlo najmä o zápaly pľúc, zápaly prínosových dutín a zápaly stredného ucha.

foto ilustračné (pixabay.com)

Regionálni hygienici na základe údajov od zdravotníkov zaznamenali nárast akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO)za uplynulý kalendárny týždeň: „V Nitrianskom kraji sme v 5. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 9,8 % oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 1450 akútnych respiračných ochorení,“ uvádza Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre (RÚVZ NR), ktorý sleduje situáciu v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Z toho 1450 prípadov sa 174 týkalo chrípky a chrípke podobných ochorení.

„Predstavuje to nárast chorobnosti chrípky a CHPO o 32,58 % oproti minulému kalendárnemu týždňu,“ vysvetľuje RÚVZ NR.

V prípade akútnych respiračných ochorení ošetrujúci lekári hlásili najčastejšie deti vo veku od 0 do 5 rokov. Ochorenia hlásilo 47 % praktických lekárov pre deti a dorast a 37 % lekárov pre dospelých. V 44 prípadoch bol podľa údajov z RÚVZ priebeh ochorenia komplikovaný. Išlo najmä o zápaly pľúc, zápaly prínosových dutín a zápaly stredného ucha.

Televízia Nitrička

Forgot Password