Zdravotníci opäť apelujú na darcov krvi: Za akých podmienok je možné krv darovať?

Možnosť objednať sa na presný čas zostáva k dispozícii, v tom prípade budete uprednostnení pred neobjednanými darcami.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Národná transfúzna služba Slovenskej republiky (NTS SR) vyzýva k darovniu vzácnej tekutiny. Darcov žiada o pomoc pri doplnení zásob krvných prípravkov, aby boli schopní v plnej miere zásobovať slovenské nemocničné zariadenia. „Za posledné týždne sme zaznamenali pokles darcov krvi na našich pracoviskách a pokles zásob krvi. V  letných mesiacoch Vás milí darcovia krvi potrebujeme ešte viac, nakoľko stúpa počet dopravných nehôd a závažných úrazov,“ uvádza NTS SR.

Na odberné pracoviská NTS SR už môžete prísť za účelom darovania krvi aj bez predchádzajúceho objednania na presný čas.

Zamestnanci pracovísk vás budú z dôvodu zaistenia bezpečnosti usmerňovať tak, aby bol zabezpečený sociálny odstup. „Naďalej Vám ponechávame možnosť objednať sa aj na presný čas darovania krvi a v takomto prípade budete uprednostnení pred neobjednanými darcami,“ informuje NTS SR.

Na všetkých odberných pracoviskách naďalej platí povinnosť dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia zavedené na zabránenie šírenia COVID-19. Patrí medzi ne vyplnenie checklistu, meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk a prekrytie horných dýchacích ciest.

K výzve sa pripája aj rezort zdravotníctva.

„Ak môžeme, pomôžme. Vyzývame aktívnych aj nových darcov, aby prišli darovať svoju vzácnu tekutinu. A tak pomohli doplniť zásoby krvných prípravkov, ktoré sú neoceniteľne potrebné v neočakávaných akútnych situáciách, ale aj denne pre ťažko chorých, napríklad onkologických pacientov s niektorým typom diagnóz,“ povedal štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura. 

foto ilustračné (zdroj: TV Nitrička)

Krv môžu darovať osoby, ktoré v posledných dňoch neboli v zahraničí, alebo neboli v úzkom kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí.

  • Darca, ktorý navštívil mimoeurópsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 28 dní po opustení krajiny (vzhľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV… ).
  • Darca, ktorý navštívil európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc,  môže znovu darovať krv 14 dní po opustení krajiny.
  • Darca, ktorý bol v styku s človekom chorým na COVID-19 alebo s človekom v karanténe, alebo bol v úzkom kontakte (menej ako 2 m, bez rúška) s človekom, ktorý pricestoval v priebehu posledných 14 dní zo zahraničia, a nemal infekciu dýchacích ciest, môže znovu darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto človekom.
  • Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom COVID-19 môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení a dvoch negatívnych výsledkoch testovania na koronavírus.
  • Darca, ktorý prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest a testom bolo vylúčené ochorenie COVID-19, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
  • Darca, ktorý prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest a nebol testovaný na koronavírus a zároveň nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu ani anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
  • Darca, ktorý prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest podozrivú z COVID-19 (má pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe) a nebol testovaný na koronavírus, môže znovu darovať krv 28  dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).
  • Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí a denne prechádza cez slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.
mapa FN Nitra (zdroj: google.com/maps)

Odberné pracoviská sú k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 14.00 hod. V utorok je predĺžený deň do 17.00 hod. V Nitre môžete krv darovať na Špitálskej ulici 6, v areáli Fakultnej nemocnice. Na presný čas sa môžete objednať na mobilnom čísle 0910 836 678.

„V prípade, že sa u Vás objavia príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšená teplota nad 37 °C v priebehu 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek, neodkladne to oznámte pracovisku, kde ste krv darovali,“ upozorňuje Národná transfúzna služba.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password