Zdravotné sestry si prevzali ocenenie Biele srdce

Ocenenie Biele srdce, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek za starostlivosť a ľudskosť, si prevzalo 31 sestier a pôrodných asistentiek, medzi nimi aj pedagogička Zuzana Spáčilová z Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.

Trinásty ročník slávnostného odovzdávania sa uskutočnil v piatok 25. septembra 2020 v Senci. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta,“  vysvetlila prezidentka komory Iveta Lazorová.

Práve z jej rúk si ocenenie v Kategórii sestra – pedagóg prevzala aj Zuzana Spáčilová. 

„Prijímam ho s rešpektom a pokorou. Na jednej strane ho vnímam ako poďakovanie za prácu, ktorú sa snažím robiť čo najlepšie a s vedomím, aby naši študenti ošetrovateľstva boli dobre pripravení na krásnu, ale náročnú prácu sestry,“ povedala. O tom, že profesia sestry je výnimočná, svedčia aj slová prezidentky komory Ivety Lazorovej, podľa ktorej neexistuje iné povolanie, v ktorom človek vidí toľko bolesti a utrpenia u detí, mladých ľudí či seniorov pri odchode z tohto sveta. To sú hodnoty, ku ktorým sa snaží nielen Zuzana Spáčilová, ale aj jej kolegyne z katedry viesť študentov ošetrovateľstva – k múdrosti, láske, empatii a pomoci.

Zuzana Spáčilová po skončení Strednej zdravotníckej školy v Nitre a úspešnom absolvovaní päťročného vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine pracovala ako sestra na Slovensku aj v Českej republike. Svoje skúsenosti odovzdáva študentom na univerzite od roku 2004.
Zdroj foto: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password