Zdravotné poisťovne vracajú doplatky za lieky

Poistencom sa vráti za doplatky celkovo viac ako 6 miliónov eur. O peniaze žiadať nemusia.

Zdravotné poisťovne v týchto dňoch v rámci tzv. ochranného limitu posielajú poistencom peniaze. Viac ako 733-tisíc poistencom sa za prvý štvrťrok roka 2020 vráti celkovo 6,42 milióna eur.

Žiadať o peniaze pritom nemusíte. Vrátené budú automaticky na účet alebo poukážkou.

Približne 213-tisíc poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne dostane 4,3 milióna eur. Takmer 68 percent z tejto sumy sa vráti poberateľom invalidných dôchodkov, držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutého a invalidným poistencom, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok. „Viac ako jeden milión eur uhradí VŠZP poberateľom starobných, výsluhových a predčasných starobných dôchodkov a osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na dôchodok,“ uvádza Ministerstvo zdravotníctva SR.

Najvyšší doplatok predstavuje sumu 16 187,56 eur.

Zaplatí ho VŠZP zákonným zástupcom 11-ročného dieťaťa, ktoré je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodom.

Súkromná poisťovňa Dôvera vráti doplatky za lieky takmer 70-tisíc poistencom v sume približne 1,67 milióna eur. Najvyššiu sumu vo výške 7 642 eur preplatí ŤZP šesťročnému chlapcovi.

Podľa údajov MZ SR Union zdravotná poisťovňa vráti viac ako 18-tisíc poistencom v doplatkoch za prvý kvartál 2020 takmer 450 000 eur. Najvyššia vrátená suma za doplatky vo výške 8 927,42 eur pôjde dieťaťu so svalovou dystrofiou. Zdravotná poisťovňa okrem toho v prvom štvrťroku tohto roka v rámci svojho benefitu poslala deťom a mládeži do 17 rokov ďalších 36 000 eur.

Foto: Pixabay.com

Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktoré čiastočne hradí zdravotná poisťovňa.

Treba však pamätať na to, že do limitu sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lienku na trhu. Pokiaľ suma na vrátenie nepresiahne tri eurá, zdravotná poisťovňa ju pripočíta v ďalšom kvartáli.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password