Zbraňová amnestia: Čo to je a do kedy ju možno využiť?

Začína platiť v novembri a potrvá 6 mesiacov. Zbraňová amnestia je vo všeobecnosti považovaná za prevenciu páchania trestnej činnosti.

Na utorkovom jednaní poslanci Národnej rady SR prijali novelu zákona o strelných zbraniach a strelive z dielne opozičnej strany Smer-SD. Jej cieľom je zníženie počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým aj zníženie rizika, že sa nimi bude páchať trestná činnosť. Pozitívom je i možnosť identifikovať zbrane, ktoré mohli byť v minulosti použité v súvislosti s trestnou činnosťou. Vo všeobecnosti sa považuje za prínos z pohľadu zaistenia bezpečnostnej situácie na Slovensku. Za schválenie novely hlasovali takmer všetci prítomní poslanci.

Zbraňová amnestia bude platiť od 1. novembra 2020 do 30 apríla 2021.

Úpravou zákona vznikne situácia, kedy na určitý čas zanikne trestnosť nedovoleného ozbrojovania tým osobám, ktoré nelegálne držané zbrane alebo strelivo v stanovenom čase odovzdajú do úschovy Policajnému zboru. „Odovzdané zbrane a strelivo preskúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru,“ uvádza Ministerstvo vnútra SR a pripomína, že občania budú mať možnosť si takúto zbraň zaregistrovať, ale len pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Tak isto bude možné previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. „Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive,“ dopĺňa rezort.

Nelegálne držané zbrane kategórie A, B alebo C a strelivo budú môcť občania beztrestne odovzdať na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

Doteraz boli vyhlásené tri zbraňové amnestie, počas ktorých občania odovzdali 10 865 zbraní a 82 010 kusov streliva, medzi nimi napríklad aj zbrane z 19. storočia i z prvej a druhej svetovej vojny. „Z preskúmaných zbraní nebolo zistené spáchanie trestného činu ani s jednou z nich,“ uzatvára ministerstvo vnútra.

Foto: Ilustračné/pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password