Zbierku produktov Nitrianskej maľovne porcelánu predstavuje Ponitrianske múzeum

Vystavené exponáty pochádzajú zo zbierkového fondu múzea a v ňom sú deponované tri desiatky predmetov, ktoré sú signované a s istotou pochádzajú z dávno zaniknutého podniku, informovala historička Katarína Beňová.

Výstavu môžu záujemcovia navštíviť do konca tohto roka.

K najzaujímavejším predmetom zo zbierkového fondu múzea patria tri kameninové taniere s biblickou či historickou tematikou doplnené hebrejskými nápismi.

Na prvom z nich je zobrazený Samson, slávny bojovník proti Filištíncom, hrdina, ktorého sila bola ukrytá v dlhých vlasoch. Odetý je v žlto-modrom rúchu búrajúc piliere Dagónovho chrámu.

Druhý tanier je dekorovaný bojovým výjavom. Zobrazuje jazdca na koni v brnení s okrúhlym štítom, na ktorom je šesťcípa hviezda. Jazdec má na hlave helmu s chocholom. Na zemi pod nohami koňa leží porazený protivník. Jazdcom je Jehošua, pod ktorého vedením vstúpil židovský národ do zasľúbenej krajiny.

Dekor tretieho kameninového taniera s bojovým výjavom zobrazuje bojovníka v brnení vrhajúceho ponad hradby skalu. Predstavuje Bar Kochbu, slávneho bojovníka proti Rimanom a vodcu povstania proti rímskej nadvláde.

Obdobie vzniku i zániku Nitrianskej maľovne porcelánu sa nepodarilo presne určiť, pretože údaje o maľovni sú veľmi sporadické.

Známe je len to, že podnik fungoval koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia, zanikol ešte pred začiatkom prvej svetovej vojny.

Televízia Nitrička

Forgot Password