Zberateľská eurominca

Národná banka Slovenska uviedla na trh zlatú zberateľskú mincu Veľkomoravské knieža Mojmír I.

Z histórie vieme, že prvým známym kniežaťom z rodu Mojmírovcov v 9. storočí bol knieža Mojmír I. Počas jeho vlády sa mu podarilo zjednotiť Moravské a Nitrianske kniežastvo. V spolupráci s pasovským biskupom a jeho misionármi mohol začať s kristianizáciou svojho kniežatstva.

Tento rok bola vydaná zberateľská minca v nominánej hodnote sto eur venovaná veľkomoravskému kniežaťu.

,,Mojmír I. bol naozaj významným panovníkom, ktorý zjednotil kmeňové spoločenstvo slovanov, utvoril cestu ku kristianizácii. Som veľmi rád, že sa táto slávnosť udiala tu v Nitre, ktorá je spätá nielen s Pribinom , ale aj s Mojmírom,” vysvetľuje biskup Viliam Judák.

Od roku 2009 bolo doteraz vydaných päťdesiat zberateľských mincí. Minca s motívom kniežaťa Mojmíra je päťdesiata prvá. Vyšla v náklade 4100 kusov.

Autorom návrhu mince je český umelec Miroslav Schovanec.

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír hovorí o udalosti ako o návrate ku koreňom: ,,Vybrali sme miesto, s ktorým súhlasil aj otec biskup Judák a aj ľudia, ktorí tu s nami dnes boli a dotvárali atmosféru, čo ja nazývam návrat ku koreňom.”

,,Takéto príležitosti sú vždy veľmi vhodné na to, aby sme oprášili svoju historickú pamäť a pripomenuli si ľudí, ktorí sú spätí s našou minulosťou, s našimi korenmi,” dodáva biskup Viliam Judák.

Viac zaujímavých informácii nájdete v reportáži TV Nitrička tu .

Televízia Nitrička

Forgot Password