Zaujímavosti z rôznych etáp nitrianskeho divadelníctva v Ponitrianskom múzeu

Dejiny nitrianskeho divadla priblížia okrem výstavy i semináre, ktoré dopĺňajú ich aktuálnu sériu názvom Divadlo v múzeu, múzeum v divadle.

Seminár je súčasťou aktuálnej série výstav s názvom Divadlo v múzeu, múzeum v divadle. V Ponitrianskom múzeu je k dispozícii od 2. septembra do 30. októbra. „Pozostáva z viacerých expozícii, ktoré návštevníkom pomôžu priblížiť históriu divadla v Nitre,“ uviedla Zuzana Vilčeková z Ponitrianskeho múzea.

Seminár Pohľady do dejín divadiel v Nitre a jej okolí je výsledkom organizačného spojenia mesta Nitra a Štátneho archívu v Nitre. Účastníci sa v príspevkoch vrátia k počiatkom divadla v Nitre a širšom regióne. Nosnou časťou seminára bude reflexia dejín divadla v Nitre v rôznych fázach jeho vývinu, problematikou počiatkov stálej divadelnej scény, až po obdobie činnosti profesionálneho divadla po roku 1945.

Podujatie sa bude konať 25. októbra o 16:00 vo veľkej dvorane Ponitrianskeho múzea.

„Pracovníčkou štátneho archívu je aj Edina Turanová, ktorá bude hovoriť o Župnom divadle v Nitre do roku 1918. Miroslav Palárik z Katedry histórie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zasa priblíži činnosť Slovenského ľudového divadla v Nitre v rokoch 1941 až 1945,“ doplnila Vilčeková.

Zdroj: Štátny archív v Nitre (Na Kossuthovom námestí v roku 1900)

Seminár Župné divadlo po roku 1918 bude viesť Edina Turanová a účastníkom priblíži vývoj divadla a divadelníctva od jeho počiatkov. „Prednáška približuje vývoj vedúci k otvoreniu divadla a činnosť divadelného výboru dohliadajúceho nad činnosťou divadelných súborov. Poskytuje informácie o účinkovaní jednotlivých divadelných súborov na základe zmluvy, ktorou Nitrianska župa prenajímala divadlo príslušnému divadelnému súboru,“ vyjadrila sa Turanová.

Okrem toho sa prednáška venuje aj programovej štruktúre predstavení, predstavuje materiálne a technické podmienky fungovania divadla, ktoré zahŕňali vybavenie, údržbu či opravu budovy divadla. „Plány divadla vyhotovené Adolfom Voytom z Pápy dokresľujú obraz o vonkajšom vzhľade budovy divadla a jeho vnútorných priestoroch,“ doplnila na záver.

Zdroj: Štátny archív v Nitre

Seminár sa koná v režime OTP. Z tohto dôvodu je nutné účasť nahlásiť vopred – do piatku, 22. 10. 2021 do 12:00 hod.

Televízia Nitrička

Forgot Password