Zaujímavosti z histórie: Začiatky nemocnice v Nitre

Vznik nemocnice sa datuje od roku 1834 a spočiatku sa nazývala Župná nemocnica. Pozrime sa spolu na vývoj Fakultnej nemocnice v Nitre.

V úplných začiatkoch, v roku 1834, boli na konci Pároviec postavené dve budovy nemocnice. O niekoľko rokov neskôr už nemocnica na Párovciach lokalitou ani kapacitou postelí nevyhovovala. Župné zhromaždenie sa rozhodlo, že postaví novú nemocnicu, ktorá bude stáť na inom mieste. Nemocnica “Pod Kalváriou” stojí od roku 1894 a celková kapacita pri jej otvorení bola 151 lôžok.

Prvým riaditeľom nemocnice Pod Kalváriou bol MUDr. Biringer, ktorý sa zaslúžil o zakúpenie prvého röntgenového prístroja v roku 1902.

Ošetrovateľské a pomocné práce na oddelení či v kuchyni vykonávali rehoľné sestry rádu Vincentiek. Rok 1920 bol významný najmä tým, že v nemocnici zaviedlo elektrické osvetlenie a plyn slúžil už iba na ohrievanie. Počas vojnových rokov mala nitrianska nemocnica 652 lôžok a bola treťou najväčšou nemocnicou na Slovensku, hneď po bratislavskej a martinskej.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry (Infekčné oddelenie)

V povojnových rokoch nemocnica začala rozširovať svoje priestory a v roku 1946 sa zriadilo ďalšie samostatné detské oddelenie, v roku 1947 krčné oddelenie a v očné oddelenie pribudlo v roku 1951. „V roku 1963 bol daný do prevádzky moderný gynekologicko-pôrodnícky a urologický pavilón. Počet postelí dosiahol 972, v roku 1966 sa na onkologickom oddelení inštalovala kobaltová bomba,“ píše sa na stránke nemocnice.

Rok 1972 bol dôležitý pre detské oddelenie, ktoré bolo presťahované do novej modernej budovy pod Zoborom.

V 80. a 90. rokoch sa začali stavať nové pavilóny a v roku 1992 bol odovzdaný do užívania pavilón II. Internej kliniky a neurológie. V tom istom roku bol položený základný kameň nového pavilónu chirurgických disciplín. Bol dokončený v roku 1997 a sú v ňom sústredené chirurgická, neurochirurgická, očná, ORL, KAIM, ortopedicko-traumatologická klinika. „Od roku 2009 je do PCHD presunuté pracovisko urgentnej medicíny. V pavilóne sa nachádza aj CT a röntgenologické pracovisko firmy Jessenius. Všetky pracoviská, ambulancie, klinky a oddelenia sú prepojené intranetom,“ uvádza nemocnica.

Rok 2002 bol pre nemocnicu veľmi významným – stala sa Fakultnou nemocnicou, ktorá zabezpečuje výuku študentov katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Zdroj: Klub priateľov starej Nitry (patológia)

Neskôr pribudli aj katedra urgentnej medicíny, katedra fyzioterapie a balneológie a vzdelávací proces študentov zabezpečujú i lekári nemocnice. V roku 2002 sa z Nemocnice s Poliklinikou stala Fakultná nemocnica a v 2003 sa detské oddelenie presťahovalo z budovy pod Zoborom do areálu nemocnice.

„V súčasnosti Fakultná nemocnica v Nitre je koncových zdravotníckym zariadením a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre celý Nitriansky kraj v 14 klinikách, 10 oddeleniach, 81 špecializovaných ambulanciách. K dispozícii pacientom je 722 lôžok,“ píše sa na stránke nemocnice.

Televízia Nitrička

Forgot Password