Záujemcovia sa môžu hlásiť o dotácie určené na životné prostredie, zdravie a vzdelávanie

Nitrianska komunitná nadácia (NKN) pre záujemcov z Nitry vyhlasuje novú výzvu na inovatívne projekty.

Ochrana životného prostredia, zdravý životný stýl a vzdelávanie sú hlavnými témami inovatívnych projektov, ktoré môžu záujemcovia prihlasovať do novej grantovej výzvy. „Program je určený pre dobrovoľníkov, ktorí sa aktivizujú pre miestnu komunitu. Vítané sú inovatívne projekty, ktoré zahrňujú nové postupy a formy,“ hovorí Eva Vargová, programová manažérka NKN.

Žiadatelia môžu v rámci výzvy získať 1500 eur.

Prihlasované projekty by mali podporovať dobrovoľnícke aktivity, ktoré budú prispievať k ochrane životného prostredia a environmentálneho vzdelávania. Podporovať môžu tiež podoby formálneho aj neformálneho vzdelávania, ktoré prepoja teóriu s praxou, skvalitnia vzdelávací proces na školách i mimo nich a rozvinú kritické myslenie, tímovú spoluprácu žiakov, pedagógov a širšej komunity školy. Projekty sa môžu tiež týkať rozvíjania zdravého životného štýlu, športových aktivít a prispievať k ochrane zdravia širokej verejnosti, vrátane vzdelávania k tejto téme.

„Do výzvy sa môžu zapojiť organizácie s právnou subjektivitou – so sídlom v okrese Nitra, na realizáciu verejno-prospešného projektu realizovaného na území mesta Nitra, napr. školy, mimovládne organizácie, alebo neformálne skupiny minimálne troch občanov, pričom minimálne jeden musí dosahovať vek 18 rokov,“ uvádza NKN. Grantový program je tretím ročníkom NKN a spoločnosti Foxconn. Projekty je možné predkladať do 15. marca 2022 do polnoci.

Realizované budú v období od 31. marca do 31. októbra 2022.

foto ilustračná: pixabay.com

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password