Záujemcovia môžu žiadať o dotácie na rozvoj cestovného ruchu v Nitre

Prioritami pre budúci rok je udržateľná Nitra a pútnický cestovný ruch.

Mesto Nitra spúšťa predkladanie žiadostí o udeľovanie dotácií na rok 2022 v oblasti podpory a rozvoja cestovného ruchu v meste. Oprávnenými žiadateľmi môžu byť právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú v Nitre trvalý pobyt alebo tu sídlia a pôsobia. „Použitie dotácie musí byť v súlade s návrhom Stratégie rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021 – 2031,“ uvádza sa vo výzve.

Prioritami pre rok 2020 sú Udržateľná Nitra a a rozvoj Cyrilometodskej cesty a pútnického cestovného ruchu.

V rámci Udržateľnej Nitry ide o zvyšovanie kvality a dostupnosti služieb v cestovnom ruchu s akcentom na históriu a lokálne produkty, pričom využité majú byť aj moderné technológie s ohľaduplnosťou na životné prostredie. K oblastiam podpory patria rozvoj udržateľného cestovného ruchu, zvyšovanie atraktivity mesta, zážitkové podujatia a aktivity regionálneho a celoslovenského významu. V popredí má byť mestská identita a autentickosť. Detaily dotačnej výzvy je možné konzultovať na telefónnom čísle 037/6502 128 a e-mailovej adrese: pivarciova@msunitra.sk.

Elektronickú registráciu je možné urobiť do 22, októbra 2022 v elektronickom systéme dostupnom na nitra.egrant.sk.

foto ilustračné: NH

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password