Záujem študentov SPU o zručnosti potrebné v praxi rastie

Fakulta ekonomiky a manažmentu zaradila voliteľný predmet zručnosti pre úspech v praxi do výučby pred štyrmi rokmi.

Úspešne ho absolvovalo 33 študentov, ktorí získali oficiálny certifikát, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.

Výučba je realizovaná v spolupráci s Americkou obchodnou komorou (AmCham) a Business Service Center Forum (BSCF).

AmCham zastrešuje takmer 300 firiem a spoločností pôsobiacich na Slovensku, pričom súčasťou BSCF platformy sú biznis centrá a centrá zdieľaných služieb zväčša nadnárodných korporácií, ktoré zamestnávajú vyše 38.000 pracovníkov primárne v oblasti financií, účtovníctva, IT, ľudských zdrojov.

Cieľom predmetu je rozvíjať tzv. mäkké zručnosti, na ktoré sa v súčasnosti kladie veľký dôraz zo strany zamestnávateľov pri hľadaní vhodných kandidátov na pracovné pozície.

Pozostáva zo siedmich modulov, ktorých výučba je zabezpečená vo forme interaktívnych workshopov. Každý modul je zameraný na vybraný okruh mäkkých zručností, ako sú riadenie pracovných tímov na diaľku, spätná väzba, kritické myslenie a rozhodovanie, verbálna a neverbálna komunikácia, riešenie konfliktov, časový manažment, design thinking. Jednotlivé workshopy vyučujú profesionálni lektori partnerských firiem zapojených do tejto iniciatívy.

Televízia Nitrička

Forgot Password